Igehirdetések

A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna!

Posted on

Valaki egyszer azt mondta: a világ legizgalmasabb regénye lenne, ha valakinek úgy megírnák az életét, ahogyan az valóban meg is történt. Nyugodtan hozzátehetjük: alighanem a világ legszebb regénye lehetne, ha valaki élettörténetének nem maga lenne a főszereplője, hanem az élő Isten. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetések

Világlátás

Posted on

Igehirdetés 2015. július 26.

Világlátás

 

Lekció: Zsolt 104,1-8 4-24

Textus: Róm 1,18-22

 

Imádkozzunk!

Urunk, adj elegendő alázatot, hogy végtelen jóságod titkait megértve életünket végre megjobbítsuk. A te megnyilvánulásod az egész látható világ, és rólad beszélnek a láthatatlan erők is, amik hatnak és működnek, életünket igazgatva. Segíts a te hangodat ma tisztán és világosan hallani, hogy utunkat ahhoz igazíthassuk. Jézusért kérünk, hallgass meg és cselekedj irgalmasan. Ámen.

 

Igehirdetés

Igehirdetések

Istenlátás

Posted on

Igehirdetés 2015. július 19.

Istenlátás

 

Lekció: 2Móz 33,12-23

Textus: 1Ján 4,12-13

„Istent soha senki nem látta; ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.  Abból tudjuk, hogy benne maradunk, s ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk.”

 

Imádkozzunk!

Igehirdetések

Örömmel élni

Posted on

Igehirdetés 20105. július 12.

Örömmel élni

Lekció: Csel 8,35-40

Textus: Fil 4,4

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!”

 

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük jóságodat, hogy olyan életet készítettél el nekünk, embereknek, amelyben mindig megvan a tisztulás, az emelkedés és a nemesedés lehetősége. Tudjuk és tapasztaljuk, sokkal bonyolultabb az élet annál, mintsem azt mi könnyen kiismerhetnénk, ezért mindig újra rászorulunk vezetésedre és útmutatásodra. Köszönjük a vasárnap ajándékát, amit éppen erre kaptunk, és amit most megszentelhetünk, ezt az órát, amit szívünk szerint odaáldozhatunk a te dolgaiddal való foglalkozásra. Segíts minket áhítatra és odaadásra, hogy képesek legyünk felfogni a te jó, kedves és tökéletes akaratodat, ami üdvösségünket munkálja. Áldd meg az ige hirdetését, hallgatását és szívünkbe való befogadását Szentlelked jelenléte által. Ámen.

Igehirdetések

Hirdette neki Jézust

Posted on

Igehirdetés 2015. július 5.

Hirdette neki Jézust

 

Lekció: Ézs 50,4-9

Textus: Csel 8,34-35

„Az udvari főember megkérdezte Fileptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Filep beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.”

 

Imádkozzunk!

Igehirdetések

Lelki arcunk

Posted on

Igehirdetés 2015. június 28.

Lelki arcunk

Lekció: Ézs 52,13 – 53,12

Textus: Ézs 42,1-4

„Ez az én szolgám, akit támogatok, ez az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.”

Imádkozzunk!

Igehirdetések

Ülj mellém

Posted on

Igehirdetés 2015. június 21.

Ülj mellém

Lekció: Csel 8,26-31

Textus: Csel 8,31

„És megkérte Filepet, hogy szálljon fel és üljön mellé.”

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük az embereket, akik által hitünket munkáltad. Köszönjük szüleinket, tanítóinkat, keresztyén testvéreinket, akik élete példája közelebb vitt hozzád. Légy áldott az értelmes szóért, a tőled való tanításért, és minden emberi találkozásért, amelyben nem az önzés és az indulatok uralkodtak, hanem a te áldott Szentlelked. Segíts letenni most minden akadályt és megkörnyékező bűnt, hogy kitartással futhassuk meg az előttünk lévő küzdő tért. Adj ehhez élő igét, tőled való mennyei üzenetet, hogy épülhessünk a Krisztus Lelke által! Ámen.