És az ige testté lesz!

Posted on

Igehirdetés 2017. december 24.

És az ige testté lesz!

 

Lekció: Ján 1,1-14

Textus: Ján 1,13-14

„…akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.  És az ige testté lett, közöttünk lakott; és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.”

 

 

Igehirdetés

Karácsonykor betölt mindent az ünnep öröme. Tovatűnt gyermekkorunkat idézik az ajándékok, a fenyőillat, a szépen terített asztal. Elömlik a fény az arcokon, megbékélnek a szívek. Akik pedig nem tiltották ki magukat a templomból, azoknak még ez a többlet is megadatik a maga különleges, ünnepi áhítatával:

Személyes hangon

Posted on

…………………………………………………………………………………………..

 

“Amim van, azt átadjam”

Dr. P. Tóth Béla, gyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztora 70 éves

 

Aranyló hegyoldal a késő őszi napsugarak fényében, pihenésre készülődő szőlőtőkék sora, kakukkfű, bazsalikom, levendula  még élénk illata a kertben. Dr. P. Tóth Bélával, gyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztorával 70 éves születésnapja alkalmából otthonában beszélgettünk. 

 

Két éve már, hogy átadta utódjának a gyülekezet vezetését. Hogyan telnek a mindennapjai?

Az Úr imádsága

Posted on

Igehirdetés 2017. november 5.

Az Úr imádsága

 

Lekció: Mát 6,9-13

Textus: Mát 6,9

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…”

 

Ennek az imádságnak jelentőségét tartalma adja. Tiszta és egyszerű pár szó, ami Isten országát, uralmát hívja, s a mindennapi életünk alaptémáit érinti. Jézust a tanítványai kérték, tanítsa őket imádkozni – s ő ezt tanította nekik. Milliók ma is ebben mondják ki életükben először, s földi útjukon évtizedek múlva hazafele tartva talán utoljára is Isten nevét, mégpedig ebben a formában: „Mi Atyánk…!”

Következmények ideje

Posted on

 

Igehirdetés 2017. október 29.

Következmények ideje

 

Lekció: Ez 8,1-18

Textus: Ez 9,6

„…azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van.”

 

Emberi életünk nem egységes szövet. Felhőtlen és boldog időkre, amikor minden rendben, hirtelen bajok törnek, néha csőstül is – mi pedig ott állunk értetlenül. Kérdezzük, mi ez – de válasz nincs. Máskor a fordítottja történik: szenvedések között és elhagyatottságban, már-már beletörődve a változtathatatlanba egyszer csak kisüt a nap s minden idilli lesz, mint egy váratlanul fellelt erdei tisztáson. Érdekes módon ilyenkor nem szoktunk oly dühödten kérdezni, mi ez, és honnan jön: örülünk a jónak, s méltatlankodunk a rossz felett – az ember már csak ilyen. De legtöbbször nem értjük igazi mélységében egyiket sem.

Megrendült a lelkem

Posted on

Ítélet sokféle akad. Suttoghatja a szomszédasszony, írhatja egy szerző a hírportálon valamely ellenlábasáról, dönthetnek felőle hosszú pereskedés után másodfokon – de legnehezebb mégis magunkról kimondani. Azután már csak az utókor vélekedései maradnak, ha foglalkoznak velünk egyáltalán, s azok a magasabb erők, melyek nincsenek a hatalmunkban, és valóban az utolsó ítéletet hozzák. Mit tegyünk hát: ítéljünk-e, vagy ne? Hogyan értsük azt, hogy „most megy végbe az ítélet a világ felett” – s lehet-e ebben a dologban derűsen, felszabadultan éreznünk? Erről szól az alábbi igehirdetés.

Pajzzsal körülvesz

Posted on

Igehirdetés 2017. augusztus 13.

 

Lekció: Zsolt 5,2-9

Textus: Zsolt 5,12-13

„Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek – örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket.  Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.”

 

Templomba járó embernek a vasárnap délelőtthöz egy csendes öröm, valami gyermekkori otthonosság tartozik. Nem is tudjuk pontosan, minek örülünk: a templomnak, a toronynak, a harangszónak, vagy egyszerűen a gyülekezet ünnepélyes áhítatnak – de örülünk.  Elhozzuk ide a lelkünket, úgy ahogy van, az egész elmúlt hetünket; és tudjuk, miközben a padban ülve nézünk magunk elé, és zajlik az istentisztelet, megtörténhet a csoda, hogy egyszer csak valahogy átértékelődik bennünk minden.

Semmi elátkozott nem lesz többé

Posted on

Igehirdetés Szentendrén, 2017. július 16.

Semmi elátkozott nem lesz többé

 

Lekció:  Jel 21,1-2  11, 21-23, 25, 27

Textus: Jel 22,3-5

„Semmi elátkozott nem lesz többé; Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki, és látják orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, nincs szükségük lámpásra és napfényre, mert az Úr világosítja meg őket, és uralkodnak örökkön örökké.”

Imádkozzunk!

Hosszútávú pillanat

Posted on

Igehirdetés 2017. június 4.

Hosszútávú pillanat

Lekció: Préd 12,1-7

Textus: 2Kor 5,5

„…Isten az, aki a Lélek zálogát is adta nekünk.”

 

Igehirdetés

Pünkösd ünnepén uralkodik az öröm. Eredetileg aratási ünnep volt, hétszer hét nappal húsvét után, amikor végre meglátták a munkálkodók a termést úgy egészében: nem volt hát hiába a sok munka – lesz kenyér egy egész évre! Ezen az örömünnepen jött el Isten égi tüze és ereje, a Szentlélek a tanítványokhoz: Jézus megígérte, s be is teljesítette.