Hírek

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

TOMPA MIHÁLY IRODALMI EMLÉKEST

a Költészet Napján

 

Szentendre, Pest Megyei Könyvtár

2018. április 11. szerda du. 6 órakor

 

Megnyitja: dr. P. Tóth Béla

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

HÁZASSÁG HETE 2018. LEÁNYFALU

 

“Egymás kölcsönös energizálásának titka” 

dr. P. Tóth Béla lelkész-pszichológus előadása

 

Leányfalui Faluház (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 124/a)

2018. február 16. péntek du. 6 ó-kor

 

 

 A hét részletes programja:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ELÉRHETŐSÉG

 

Ha a honlap tartalmával kapcsolatban mondandója van – úgy megírhatja azt a következő címre:

p.toth.bela kukacjel ptothbela.com

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

E honlap automatikus e-mail értesítést küld megjelenő új igehirdetésekről azoknak, akik erre a főoldalon bejelentkeznek. Előfordult már, hogy a program működésének valamilyen hiányosságából néhányan nem kapták meg, esetleg hosszabb időn át is, s hiányolták.

Ilyen esetben közvetlenül keressük fel a honlapot:

www.ptothbela.com

s magunk tájékozódjunk a friss anyagok felől!

(A most közlés alatt lévő „Könyv a témákról” fejezetei pl. biztonság kedvéért az „Igehirdetések” menüpontban is megtalálhatók.)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KIADVÁNYOK

 

A Nemzeti Könyvtár  “Ünnepek – Augusztus 20.” című kiadványában megjelent dr. P. Tóth Béla 2005. augusztus 21-i igehirdetése. A kemény táblás, díszkiadású könyv 336 oldalon nevezetes magyar történelmi dokumentumokat, legnagyobb költőink verseit, különböző irodalmi alkotásokat és egyéb írásokat tartalmaz. Hozzáférhető a könyvesboltokban.

 

A pomázi gyülekezet nyomtatásban kiadta dr. P. Tóth Béla 2016. február 8-12-i evangélizációjának igehirdetéseit. A képes kiadványt Puskás Attila presbiter gondozta, hozzáférhető a pomázi lelkészi hivatalban.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

KOPJAFA-AVATÁS

 

Varga Zsigmond (1886-1956) vallástörténész professzor emlékére szülőhelyén, Marosdécsén (Nagyenyedi Református Egyházmegye) 2016. augusztus 7-én kopjafát állított a helyi református egyházközség. Az ünnepi megemlékezés a faluból elszármazottak első találkozója is volt.

Varga Zsigmond székely földműves szülők egyetlen gyermekeként született. Kisgyermekként már a könyvek és az olvasás érdekelték, példaképének Kőrösi Csoma Mártont tekintette. Lelkésze tanácsára és támogatásával Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban, majd Kolozsváron tanult, utóbbi helyen végezte el a teológiát 1908-ban. Ezután a berlini, genfi és utrechti egyetemeken képezte magát, 1911-ben bölcsészdoktori és teológiai magántanári fokozatot szerzett. Debrecenben 1912-től a teológia Nagykönyvtárának főkönyvtárosa, 1915-től Lelkészképzőjének tanára, majd 1921-től az Egyetem általa alapított Általános Vallástörténeti Tanszékének professzora volt. Nagy és jelentős bibliai, valamint vallástörténeti munkássága mellett sumér nyelvészként a magyar őstörténet kiemelkedő kutatója is volt.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

MEGEMLÉKEZÉS

Hamvas Béla sírjánál 2015.11.10.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRXC5I3hps0 <https://www.youtube.com/watch?v=DRXC5I3hps0>

 

…………………………………………………………………………………………………………..