Uncategorized

Karácsonyi sejtelem

Posted on

Igehirdetés 2015. december 25. Karácsonyi sejtelem Lekció: Tit 2,11 Textus: Mt 2,13-15 „Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, […]

Uncategorized

Advent és Csontváry

Posted on

Igehirdetés 2015. december 13. Advent és Csontváry   Lekció: Zsid 1,1-9 Textus: Ján 1,4 „Őbenne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.”   Fohász Urunk, mélységes a te örök szereteted titka, és szívünk sejti, hogy semmi nincs nélküled. Adj a homályban világos és tiszta látást, hogy megláthassuk advented fényeit! Ámen. Igehirdetés Akik olvasói […]

Uncategorized

Várván vártam

Posted on

Igehirdetés 2015. december 6. Várván vártam   Lekció: Zsolt 40,1-14 Textus: Zsolt 74,9 „Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez.”   Fohász Urunk, nálad tudás, fény és jóság együtt áll, s mindez öröktől így van. Adj csak egy morzsát is ezekből szegény adventi szívünknek! Ámen.   Igehirdetés A […]

Uncategorized

Mikor a Sionról megemlékezénk

Posted on

Igehirdetés 2015. november 29. Mikor a Sionról megemlékezénk   Lekció: Zsolt 137,1-9 Textus: Zsolt 137,1 „Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezénk.”   Fohászkodjunk! Istenünk, nem mi magunk vagyunk az elsők, akik távol kerültünk tetőled. De tehetetlenségünkben, könnyes szemekkel mi is csak rád gondolunk, és óhajtozunk, bárcsak közel lehetnénk hozzád! Ámen.   […]

Uncategorized

Egy gondolatritmus tanítása

Posted on

Igehirdetés 2015. november 22. Egy gondolatritmus tanítása Lekció: 1Tim 2,1-25 Textus: 1Tim 2,11-13 „Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenkedünk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” Fohászkodjunk! Urunk, a világ gonosz, […]

Uncategorized

Harcolni tanulni

Posted on

Igehirdetés 2015. november 15. Harcolni tanulni Lekció: 1Tim 6,1-21 Textus: 1Tim 6,12 „Harcold meg a hitnek szép harcát, s nyerd el az örök életet, melyre hívattál, s melyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” Imádkozzunk! Urunk, mi hamar elesnénk, ha egyedül kellene megvívni minden lelki harcunkat. Nyisd meg szemünket és szívünket látni azt, hogy […]

Uncategorized

Megemlékezés Hamvas Béla sírjánál

Posted on

Szentendrei Köztemető, 2015. november 7. Megemlékezés Hamvas Béla sírjánál   Textus: Mát 23,29-31 Tisztelt Egybegyűltek,   A legméltóbb megemlékezés Hamvas Béla sírjánál egy néma főhajtás lenne, hiszen maga is szótlanul hunyta le szemét egy ködös, esős őszi napon hetvenegy évesen, 1968. november 7-én a kórházi ágyon. Egyébként sem szerette az ünneplést: még életében kifejezte óhaját, […]

Uncategorized

Jóvátehetetlenül

Posted on

Igehirdetés 2015. november 1. Jóvátehetetlenül Lekció: 2Kir 25,1-30 Textus: Préd 3,1 „Mindennek rendelt ideje van, megvan mindennek a maga ideje az ég alatt” Imádkozzunk! Urunk Istenünk, egyetlen életünk van, ne engedd, hogy ezt méltatlanul éljük le. Ámen. Igehirdetés Aki már látott összetört autót, amiből tűzoltók lángvágóval szedték ki az embereket vagy maradványaikat a baleset után, […]

Uncategorized

Tanmese a szerveződés szintjeiről

Posted on

Igehirdetés 2015. október 25. Tanmese a szerveződés szintjeiről   Lekció: 1Kor 12,12-31 Textus: 1Kor 12,12-13 „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, […]

Uncategorized

Hiperbolikus út

Posted on

Igehirdetés 2015. október 18. Hiperbolikus út Lekció: 1Kor 13,1-13 Textus: 1Kor 13,1-3 „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket […]