Uncategorized

Ámde – avagy az értékek átértékelése

Posted on

Igehirdetés 2015. október 11. Ámde – avagy az értékek átértékelése   Lekció: 2Kir 5,1-27 Textus: 2Kir 5,13 „Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz.” Imádkozzunk! Urunk, elfogultságunkban és önközpontúságunkban készek volnánk elrohanni a kegyelem kínálta gyógyulás mellett, és […]

Uncategorized

Emberlátás

Posted on

Igehirdetés 2015. október 4. www.ptothbela.com Emberlátás   Lekció: 1Móz 2,4-9 Textus: Zsid 5,6-10 „Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Ahogy másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.” Ő testi életének idején könyörgésekkel és esedezésekkel, […]

Uncategorized

Új keretek közt

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 27. Új keretek közt Lekció: Mk 16,1-8 Textus: Mk 16,7 „…előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt…” Imádság Uram Jézus, ha nem te mész előttem, ugyanúgy tévelygek, mint ennek az éjszakának fiai. Nyisd fel szívemet, hogy téged lásson és kövessen, félretéve mindent, ami tőled elválaszt. Ámen. Igehirdetés Jézus feltámadásáról szinte csak húsvétkor hallunk […]

Uncategorized

Amit valaki egyszer elszalaszt

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 20. Amit valaki egyszer elszalaszt   Lekció: Márk 14,53-65 Textus: Márk 14,61-63 „Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia? Jézus ezt mondta: Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az […]

Uncategorized

Öregedés – romlás?

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 13. Öregedés – romlás? Lekció: 1Kir 11,1-13 Textus: Zsolt 71,18 „Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, óh Isten, hogy hirdessem hatalmadat és nagy tetteidet a következő nemzedéknek!” Imádkozzunk! Istenünk, megrendülünk, ha arra gondolunk, mi mindent is tettél már értünk és mindazokért, akik téged szeretnek és őszintén keresnek. Jó lenne ebből a […]

Uncategorized

Mindent magammal viszek

Posted on

Igehirdetés 2015. szeptember 6. Mindent magammal viszek Lekció: Márk 11,12-14  Márk 11,20-24 Textus: Ján 12,32 „Én pedig, ha fölemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” Imádkozzunk! Köszönjük Urunk, hogy a nyár ajándékaiban gazdagon részeltettél, friss gyümölccsel és szép napfénnyel bőségesen elláttál, sokan lakóhelyükről kimozdulva szeretteik körében még üdülhettek is egy kies tájon. Voltak azonban, akik otthonába […]

Uncategorized

Áldott mosakodás

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 30. Áldott mosakodás Lekció: 2Móz 40,30-38 Textus: 2Móz 40,30-32 „A mosdómedencét a kijelentés sátra és az oltár között helyezte el, vizet töltött bele a mosakodáshoz. Ebben mosták meg Mózes, Áron és a fiai a kezüket és lábukat. Valahányszor bementek a kijelentés sátrába, és az oltár elé léptek, megmosakodtak, ahogyan megparancsolta az Úr […]

Uncategorized

Avagy méltán haragszol-é?

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 23. Avagy méltán haragszol-é?   Lekció: Jón 3,1-4,11 Textus: Jón 4,4 „Avagy méltán haragszol-é?”   Imádkozzunk! Urunk, semmit sem vihetünk eléd, amivel dicsekedhetnénk, üres a kezünk és üres a szívünk. Szégyenkezve állapítjuk meg, miattunk akár rosszat is mondhatnának rólad a világ fiai, aki pedig mindenek felett valóan szent, jóságos és igazságos Úr […]

Uncategorized

Önbecsülés

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 16. Önbecsülés   Lekció: Márk 6,1-13 Textus: Ef 5,14 „Serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus!”   Imádkozzunk! Urunk segíts, hogy meglássuk fényedet e sötét időszakban, amikor oly sokan eltévednek, s nem találják az utat. Te azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett – […]

Uncategorized

Egy nép és egy sereg

Posted on

Igehirdetés 2015. augusztus 9. Egy nép és egy sereg Lekció: 2Móz 12,21-51 Textus: 2Móz 14,22 „Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról és balról falként állt.” Imádkozzunk! Urunk, te szabadító Isten vagy, aki egészen reménytelen helyzetből is tudsz kiutat. Mi pedig sokat megteszünk azért, hogy szükség is legyen erre, valahányszor […]