Igehirdetések cím szerinti sorrendben

Cím szerint • Textus szerint • Lekció szerint • Témák szerint

 

 

 

Cím Lekció Textus Elhangzott:
A Bárány és a fenevad Dán 7,2-18 Jel 17,8-14 2006-07-23
A békesség visszaszáll rátok Ján 14,18-27 Lk 10,5-6 2004-02-08
A beszélgető Isten 1Móz 18,22-33 Mt 4,4 2003-01-01
A Biblia fontossága 2Krón 34,14-28 5Móz 30,11-14 2005-03-06
A bőjt értelme Mt 17,14-21 1Ján 5,1 2002-03-03
A böjt, mint ünnep Jóel 2,1-11 Jóel 2,12-15 2009-03-01
A bölcsesség utánunk kiált Péld 8,1-31 Péld 8,35-36 2015-01-04
A butaság gyógyíthatatlan Bír 19,1-30 20,31-34 Mát 10,16 2019-07-21
A csillagos égnek seregei ott fent Zsid 5,5-14 Mt 6,22-23 2012-08-05
A csodákról Csel 20,7-12 Ézs 35,5-9 2013-06-02
A fáradt ember és a hit Zsolt 3,1-9 Ézs 40,27-31 2013-06-09
A felébredt ember Ef 5,1-14 Ef 5,14 2001-05-07
A feledékenység hátrányai Zsolt 107,1-16-9 Zsolt 107,23-32 2011-11-13
A feltámadó ember Ján 20,19-29 Jel 1,17-18 2012-04-08
A felüdülés idői Zsolt 85,1-14 Csel 3,18-19 2005-02-27
A fenevad uralma alatt Jel 13,1-18 Jel 13,8 2020-01-12
A Föld napján 1Móz 1,1-19 1Móz 1,20-25 2007-04-22
A gondviselés törvénye a váratlan Lk 1,26-38 Lk 1,30-31 2014-12-15
A gonoszt jóval győzd meg Lk 9,46-56 Róm 12,21 2014-06-15
A gyökér és az ágak Róm 11,13-29 Róm 11,16 2006-07-16
A háláról – másképp 1Sám 2,1-10 1Sám 2,4-8 2000-10-01
A Jézus hangjáról Jn 11,33-44 Jn 11,43-44 2013-11-03
A házasság értelme 1Sám 1,1-8 1Sám 1,8 2000-09-10
A házasság kérdéséről Mt 19,1-12 1Móz 2,18 2011-02-13
A házasságról Mt 19,1-12 Márk 12,24-25 2013-02-10
A helyes emberi alapállásról 2Sám 6,1-23 2017-04-30
A hetedik pecsét Jel 8,1-9,21 Jel 9,17-21 2016-04-23
A hitről – egyszerűen Luk 5,12-16 Luk 5,12 2018-06-30
A homlokon lévő pecsét Jel 14,1-13 Jel 14,1-4 2005-08-14
A jószívű törvényadó 5Móz 5,1-10 5Móz 5,6 2003-01-12
A józan ész előnyei 2Thessz 1,7-12 2Thessz 2,2 2017-01-14
A karácsony fénye Lk 2,1-17 Tit 2,11-13 2005-12-25
A karácsony igazi ajándéka 1Ján 5,11 2015-12-24
A karácsony öröme Mt 2,1-10 Ján 3,17 2010-12-25
A kedély bajairól 1Móz 4,1-15 1Tim 1,19 2011-11-06
A kenyér ünnepén Ján 6,48-59 1Thessz 4,13-18 2003-08-24
A keserűségtől fordulj – az üdv felé! Préd 4,1-4 Préd 2,1 2023-11-11
A kettős mércéről Mt 7,1-12 5Móz 25,13-16 2009-01-25
A kivetítés lélektana Csel 17,16-28 Csel 17,29-34 2007-07-08
A konfirmáció virágai Márk 11,1-11 Zsolt 118,24-26 2009-04-05
A kő el van hengerítve Márk 16,1-13 Márk 16,3-4 2009-04-12
A külső és belső környezetről Zsolt 27,1-14 Zsolt 27,1 2004-10-24
A láthatók ideig valók Lk 24,1-12 2Kor 4,18 2004-04-11
A látomásokról 2Kor 12,1-10 2Kor 12,1-4 2018-02-04
A legbelső kör Mt 26,14-25 Ján 14,3 2012-03-25
A legitim kalandor Jel 21,1-27 Zsid 11,8-10 2012-08-19
A legyek ura Mt 12,22-32 Mt 12,25 2008-08-24
A lehetetlen is lehetségessé válik Lk 1,26-38 Lk 1,37 2012-12-16
A lélek nyugalmáról Mt 11,20-27 Mt 11,28-30 2014-01-26
A lelki és a nem lelki ember Csel 2,1-12 1Kor 2,12-14 2008-05-11
A lelki fejlődésről Kol 3,1-11 Kol 3,14-17 2009-11-08
A lelki nagykorúság felé Gal 4,1-12 Zsolt 124,1-8 2006-08-05
A lelki rugalmasság titkáról Ján 6,1-15 Fil 3,7-8 2011-04-10
A lelki szegények boldogsága Mt 4,18-25 Mt 5,1-3 2008-01-06
A lelkivezető Csel 20-24 2017-11-26
A lelkünk átvilágítása Lk 9,51-56 Péld 20,27 2015-01-25
A magabiztosságról Lk 23,12 2016-08-20
A magától eljövő idők Csel 17,22-28 Csel 3,17  3,19  17,28 2014-05-11
A második ember 1Kor 15,1-26 1Kor 15,47-50 2003-04-20
A második naivitás 1Sám 16,14-23 Préd 4,13-14 2014-08-17
A meg nem szomorodott Lélek Csel 2,1-13 Ef 4,30 2004-05-30
A meg nem tanulható ének Zsolt 65,1-14 Jel 14,1-3 2013-10-27
A megszabadultak élete Róm 12,9-21 Ján 1,29 2011-06-26
A megszentelt élet Csel 10,9-16 Csel 10,34-35 2000-05-21
A megtérés, mint jel Lk 11,29-36 Lk 11,29.30 2006-09-17
A megválás tudománya Mt 19,16-26 Mt 19,27-29 2010-06-13
A megvalósítás Mt 7,13-29 1Kor 3,11-15 2006-01-15
A méltó válasz 5Móz 19,1-13 5Móz 17,1 2009-01-18
A mezők fehérek az aratásra Ján 4,27-42 Mt 9,37-39 2011-07-03
A motívum működése Préd 7,1-10 Préd 7,3 2014-09-21
A mustármagnyi hit Mt 17,14-21 Lk 13,18-19 2000-02-27
A nagy életről Ján 14,12-21 Ján 14,19-20 2009-02-08
A nagylelkűség dícsérete Lk 16,1-12 Lk 16,8-9 2018-09-16
A nap le ne menjen a ti haragotokon! 5Móz 24,10-13 Ef 4,26 2021-06-06
A napba öltözött asszony Jel 12,1-18 Jel 12,10-12 2009-08-23
A negatív indulatokról Csel 21,27-40 Róm 6,12-13 2004-05-16
A női létezés lehetőségeiről 1Kir 19,1-8 1Móz 3,20 2018-05-04
A nyugtalanság arcai Zsolt 52,1-11 Zsid 11,13-16 2009-09-20
A pálmaágtól a szamárcsikóig Ján 12,12-15 2016-03-19
A pánik másik oldalán Zsolt 27,1-10 Zsolt 27,4 2008-01-27
A perfekcionizmusról Lk 9,46-56 Zsolt 131,1-3 2011-02-27
A pozitív gondolkodásról Zsolt 100,1-5 Zsolt 100,5 2014-08-31
A pünkösdnek jeles napján Ján 16,12-15 Ján 16,13 2020-05-31
A rajtunk túli döntésekről Zsolt 41,1-14 Ján 16,7-11 2009-02-22
A régi, bénító terhekről 1Móz 50,15-23 1Móz 50,20   Zsid 13,8 2004-10-03
A regresszió hatalma Dán 4,1-14 1Pét 5,6-7 2015-03-08
A restség hátrányairól Mt 25,14-30 Péld 6,6-11 2013-10-06
A rosszból jó jön ki 1Móz 43,1-14 Mt 14,26-33 2012-02-19
A sárkány legyőzése Jel 12,1-12 Jel 12,9 2002-10-27
A sorsnál hatalmasabb Lk 4,31-41 Jel 5,1-3 2014-10-05
A szégyen és az ég hangjai Zsolt 19,1-15 2Kor 5,20-21 2006-11-26
A szellem mozdulásai 2Móz 15,22-27 Mt 20,29-34 2020-07-19
A személyiség egysége Mt 27,1-10 Lk 10,41-42 2010-07-11
A szent és a közönséges közti különbségről Ez 44,1-23 Ez 44,23 2009-06-14
A szent és ami szentséges Ézs 6,1-10 3Móz 11,44-45 2006-10-16
A Szentháromság csodája Péld 8,1-4 22-31 Ján 1,18 2010-05-30
A Szentháromság titka 1Móz 11,1-9 1Jn 5,11-12 2015-05-31
A Szentháromság hite Csel 4,21-35 Csel 4,31 2005-05-22
A Szentírás rétegeiről Abd 1,1-21 Abd 1,17 2020-01-26
A Szentlélek elleni bűnről Csel 5,34-42 Mt 12,30-32 2007-05-28
A Szentlélek fuvallata Csel 2,1-13 Ján 3,8 2005-05-15
A Szentlélek háza lehetsz! Zsid 3,1-14 Zsid 3,6  3,14 2002-06-06
A Szentlélek lehetőségei Csel 2, 1-12 Ef 4,30-32 2003-06-08
A szeretet természetéről Zsolt 130,1-8 1Ján 4,16 18 2008-11-30
A szív békességét keresve Mt 19,16-26 Zsolt 143,5-10 2011-04-03
A szív fogékonnyá tétele 1Ján 1,2 2016-12-04
A szomjazó ember Ján 7,31-39 Ján 7,37 2001-05-27
A szőlő és a füge alatt Zak 3,1-10 Mik 4,3-4 2009-07-12
A távollévő Lk 19,11-27 Lk 19,12 2016-07-30
A téboly filozófiája Mt 2,1-18 Mt 2,3 2016-12-17
A teljes cselekedetekről Zsolt 72,1-19 Jel 3,1-6 2009-12-06
A templom megtisztítása Ján 2,13-22 1Kor 3,16 2012-03-11
A templom nélküli város Jel 21,9-21 Jel 21,22-27 2001-04-01
A tilalom rehabilitálása Ez 18,1-20 Róm 2,1-8 2009-05-10
A tizedről 2Krón 31,14-21 1Pét 2,9 2002-05-26
A tudás értéke Mt 2,1-12 Ézs 9,1 Ézs 9,5-6 2014-12-25
A Vagyok oldalán Zsid 13,5 2016-01-09
A világ kaotikus voltáról Márk 5,1-20 Ézs 32,15-18 2012-01-15
A világ pünkösd nélkül Csel 20,16-38 2Tim 4,7-8 2022-06-05
A világos lélek Jn 8,12-20 2Tim 1,6 2013-09-08
A világosság a sötétségben fénylik Lk 2,1-14 Ján 1-5 2004-12-25
A világot szervező világosság Kol 1,3-14 Kol 1,11-12 2005-04-10
Abbá, Atya Gal 4,1-7 Gal 4,6-7 2011-10-02
Adni önmagunkat Zsolt 139,1-18 Mk 12,38-42 2006-10-08
Advent adventjében Csel 27,30-37 Zsolt 85,9-10 2021-11-14
Advent és Csontváry Zsid 1,1-9 Jn 1,4 2015-12-12
Adventben nemzetség-táblákról Mát 1,-17 Luk 3,23-38 Zsid 7,3 2022-11-27
Adventi látomás Zsolt 130,1-8 Jel 22,1 2007-12-09
Adventi reménység Zsolt 72,1-20 Zsolt 72,4-5  8-11 2019-12-08
Adventi rend és lélek Lk 1,13-17 Mal 3,22-24 2013-12-15
Adventi zsoltár Zsolt 13,1-6 Zsolt 13,2-3 2016-12-10
Ajtód előtt áll! 2Móz 20,1-17 Jel 3,14-22 2000-12-03
Akarsz-e meggyógyulni? 1Sám 2,11-21 Ján 5,6-9 2000-10-08
Aki a kísértés idején kitart Jak 1,1-18 Jak 1,12 2008-04-20
Aki a tengeren is jár Márk 6,45-52 Márk 6,50 2013-07-14
Aki a szeretetben marad 1Kor 13,1-13 1Ján 4,16 2019-06-14
Aki elbízza magát 2Krón 12,1-14 2Krón 12,5-8 2005-09-04
Aki elváltoztatja degradált testünket Zsolt 112,1-10 Fil 3,20-21 2010-08-29
Aki elveszti, az találja meg Ján 12,20-33 Ján 12,24 2005-06-05
Aki gondoskodik az élet szépségéről Mt 3,8-17 Mt 3,17 2007-01-07
Aki győz, az új nevet kap Mát 16,13-23 Jel 2,17 2022-07-03
Aki miden oldalról körülzár Zsolt 139,1-24 Jer 17,9-10  Jel 19,6-9 2008-07-13
Aki mindvégig állhatatos marad Mt 24,1-14 Zsid 12,1-3 2009-03-08
Aki nagyobb az angyaloknál Csel 4,23-31 Zsolt 2,7 2007-06-03
Aki nem volt többé szomorú 1Sám 1,9-20 1Sám 1,17 2000-09-17
Aki szabaddá lett Zsolt 85,5-14 Ján 8,31-32 2011-09-04
Aki tehát vallást tesz rólam Mt 10,24-33 Mt 10,32-33 2001-01-28
Aki tudott valamit Ám 4,4-13 Ám 3,2 2019-09-22
Aki utaidra gondol 1 Tim 4,1-11 Zsolt 84,6 2002-11-10
Akik megtalálják az élet fáját Jel 22,1-21 Jel 22,1-5   20 2009-09-06
Akikhez ő közel jött Zsolt 53,1-9 5Móz 4,7 2011-05-29
Akiknek Jézus feltámadott Márk 16,1-18 Ef 5,14 2007-04-08
Akiknek nem árt a második halál Jel 21,1-9 Jel 21,7-9 2004-08-01
Akinek élete van önmagában Ján 5,24-30 Ján 5,25-26 2024-01-21
Akit a kígyó megmart 4Móz 21,4-9 Phil 3,16 2014-08-07
Akit ismert az Úr 5Móz 34,1-12 5Móz 34,10 2006-07-30
Akit nem hagyott el Isten 1Móz 39,1-23 Zsolt 73,28 2004-09-19
Akit ő szeret, azt megfeddi Mt 25,1-13 Jel 3,19 2004-12-19
Akkor – de mikor? Ézs 29,15-21 Ézs 29,18-24 2012-10-21
Alább kell szállanom Ján 1,25-34 Ján 3,30 2005-01-09
Áldás a hazára Zsolt 72,1-19 Mt 22,37-39 2013-01-01
Áldás, békesség! 5Móz 33,1-29 5Móz 33,1-3 2019-06-23
Áldás és átok 1Móz 9,12-28 Ján 15,1   7 2001-10-28
Áldássá leszel! 1Móz 11,27-12,6 1Móz 12,1-3 2004-08-22
Áldással távozni 1Móz 49,1-33 1Móz 49,33 2018-02-25
Áldott mosakodás 2Móz 40,30-38 2Móz 40,30-32 2015-08-29
Áldottak a lelki szegények Mt 4,18-25 Mt 5,1-3 2013-09-22
Áldozni – újszövetségi szívvel Csel 21,17-26 2Pét 1,4 2014-06-29
Áldozócsütörtök üzenete Zsolt 110-1-7 Márk 16,14-20 2020-05-17
Áldozzatok lelki áldozatokkal! 1Pét 2,1-9 1Pét 2,5 2008-04-06
Álom-e a szabadság? Zsolt 46,1-12 Csel 2,17 2013-03-17
Alszik-e Isten? Zsolt 121,4 2017-03-11
Aludjatok immár, és nyugodjatok! Márk 14,36-46 Márk 14,41 2019-04-14
Ámde – avagy az értékek átértékelése 2Kir 5,1-27 2Kir 5,13 2015-10-10
Ami a halál után következik Mt 22,223-33 Mt 22,30 2006-03-19
Ami átsegít a bajokon Márk 4,30-32 Márk 4,33-34 2019-06-02
Ami az igazság útjában áll Csel 24,17-27 1Pét 4,1-2  Ézs 63,1 2002-07-21
Ami elrendeltetett, az beteljesedik Lk 9,1-6 Lk 22,35-38 2018-10-07
Ami értelmet ad a dolgoknak Zsolt 98,1-9 Róm 12,1-2 2012-05-13
Ami hétszer szent Ez 43,18-27 Lk 12,22-23 2007-02-11
Ami hitből van, és ami nincs 1Móz 22,1-14 Róm 14,22-23 2012-01-22
Ami lehetetlen és ami lehetséges Lk 18,15-30 Lk 18,26-27 2004-03-14
Ami természetes és ami szent Mt 21,1-10 Mt 21,9 2000-04-08
Amiért érdemes küzdeni Mt 11,1-15 Mt 11,2 2003-02-02
Amikor a hit betegszik meg Ján 5,1-17 1Kor 11,18-21   27-30 2010-11-21
Amikor ellent kell állni Márk 14,53-65 Mt 26,62-64 2023-03-26
Amikor a király jön Márk 11,1-11 Márk 11,12-14 2005-03-20
Amikor hallgatni kell Lk 4,31-37 2016-06-11
Amikor ideje van a böjtölésnek Mt 14,1-14 Mt 9,14-15 2013-02-17
Amikor megrendül a föld Csel 4,23-31 Csel 4,31 2009-06-07
Amikor mindkét oldal hibázik 2Krón 1,6-2,18 Lk 6,37 2016-07-24
Amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk Csel 17,1-15 Csel 16,6-10 2019-02-24
Amikor padlón vagyunk Róm 8,28-39 Róm 8-28-30 2020-08-30
Amire nagyon vágyunk Zsolt 15,1-5 Zsolt 15,1 2021-01-31
Amit csak az irgalom tud létrehozni Zsolt 29,1-11 Mt 3,13-17 2013-01-06
Amit csak Üdvözítőnk tud adni Mt 1,18-25 Lk 2,11 2008-12-25
Amit október 23-án ünnepelhetünk Zsolt 80,5-10 1Kor 9,24-27 2011-10-23
Amit valaki egyszer elszalaszt Mk 14,53-65 Mk 14,61-63 2015-09-19
Amitől az új tényleg új lehet Zsolt 147,12-20 Lk 5,33-39 2010-01-03
Anti-irodalom és Biblia adventben Mt 3,1-6 Zsid 1,10-14 2018-12-02
Anyák napján Péld 31,10-31 Mt 12,46-50 2013-05-05
Anyai szeretet Zsolt 25,1-22 Zsolt 25,10 2020-05-03
Áprily dombormű avatása 1Thessz 5,18 2005-02-14
Arany középút Préd 7,10-15 Préd 7,16-17 2018-08-19
Aranyló méz Zsolt 19,8-15 Zsolt 19,10-11 2022-01-23
Arcok a húsvét körül Mát 27,57-66 2021-04-03
Asszony, megszabadultál betegségedből! Lk 13,10-17 Lk 13,11-13 2023-01-29
Avagy méltán haragszol-é? Jón 3,1-4,11 Jón 4,4 2015-08-22
Az a neved, hogy élsz Jel 3,1-6 Jel 3,5 2004-06-20
Az alázat határai Márk 7,24-30 Mt 23,12 2008-09-07
Az álmok revideálása Gal 2,13-24 Lk 24,21 2015-04-12
Az anya-komplexus Ján 8,30-36 Ján 8,31-32 2024-02-11
Az apa-komplexus Ján 7,40-53 Ján 7,48     7,52 2024-01-30
Az apostoli köszöntés Zsolt 147,1-20 Gal 1,3-4 2017-11-19
Az árnyék értéke Ézs 32,1-8  15-20 Zsolt 144,4  121,5 2005-08-07
Az aszkézis hiányzik legtöbbször Ef 3,1-15 Ef 3,4-6 2020-04-26
Az átértékelő szeretet Mt 1,18-25 Mt 1,20-23 2007-12-25
Az édesanyák dolga 2Móz 2,1-10 Lk 12,32 2003-05-04
Az édesanyák napján Péld 31,10-31 Mt 18,10 2005-05-01
Az ég és a föld elmúlnak 1Kor 3,6-23 Mt 24,35 2013-03-03
Az egyoldalúság rontásai Józs 23,1-16 Zsolt 20,7-8 2012-06-17
Az elemi erejű félelmekről Mk 6,46-52 Mk 6,49-52 2006-09-10
Az élet győz! Márk 16,1-13 Jel 21,7 2011-04-24
Az élet két oldala Zsolt 22,23-32 Zsolt 22,2 2012-03-04
Az élet koronája Jak 1,12-18 1Thessz 2,19-20 2014-03-09
Az élet nyitott Ján 9,1-12 Zsid 13,14 2007-08-26
Az élet titka Ján 2,13-25 Ján 1,1-5 2000-06-25
Az életadás kínja és csodája Péld 31,10-31 Ján 10,27-28 2011-05-01
Az életünk megjobbítása Zsolt 107,1-16 Róm 2,4 2012-01-01
Az elfogadás művészete Lk 1,26-38 Lk 1,39-45 2000-12-24
Az ellenség szeretete Mt 5,43-48 2Kor 5,17 2006-01-08
Az első szeretetről Jel 2,1-7 Jel 2,4-5 2007-04-29
Az első ütközet Lk 4,16-30 Lk 4,18-19 2012-11-04
Az eltompult érzékek 1 Thessz 5,1-11 1Thessz 5,11 2000-03-12
Az ember én-lehetőségeiről Márk 5,1-20 Márk 5,15 18-20 2002-09-29
Az ember kis és nagy énje Gal 5,16-26 Gal 5,22-24 2009-11-22
Az ember sérülékenységéről Ef 6,10-18 1Kir 22,34-38 2012-07-22
Az emberi élet két arca Lk 8,16-25 Lk 8,24-25 2005-10-09
Az emberi kapcsolatokról Róm 16,1-16 Róm 16,1-2 2018-06-08
Az én Atyám a szőlőműves Ján 15,1-17 Ján 15,1 2021-02-21
Az én országom nem evilágból való Ján 12,12-15 Ján 18,36 2007-04-01
Az énekkar jubileumán 1Sám 10,5-7 1Sám 16,14  16,22-23 2018-10-28
Az énekkar névsora 1Krón 6,16-24 2016-06-18
Az értelmesek világítanak Dán 12,1-4 Mt 13,41-43 2011-02-06
Az evangélium Európába jut Csel 16,6-15 Csel 16,13-15 2021-05-30
Az igaz élet, mint istentisztelet Ám 5,11-24 Ám 5,24 2019-11-24
Az igazak fénylenek, mint a nap Mt 13,24-30 36-43 Mt 13,43 2006-02-12
Az igazi bőség Ján 6,1-15 Ján 6,33-35 2007-08-19
Az ige kőszálként megáll Jer 36,1-31 Mt 5,17 2003-03-02
Az imádság ereje Csel 12,1-11 Jak 5,16 2000-01-16
Az Írásoknak be kell teljesedniük Márk 14,43-52 Márk 14,49 2013-08-18
Az ismeretlen Isten Csel 17,16-28 Csel 17,29-34 2003-09-21
Az odaadásról Lk 7,1-10 Lk 7,9-10 2014-10-12
Az olimpia keresztyén szemmel Zsid 5,1-10 2Tim 2,4-5 2012-07-29
Az ő kezéből enni Márk 6, 30-44 Márk 6,42-44 2004-08-29
Az önkorlátozás ünnepe Lk 16,19-31 Csel 13,1-3 2007-02-25
Az örök rendről Jób 42,1-10 Jób 42,3 2014-05-25
Az öröm három arca Zsolt 107,1-16 Lk 15,8-10 2009-03-22
Az ötödik és hatodik pecsét feltörése Jel 6,9-17 Jel 7,14-17 2016-04-16
Az új élet kezdete Kol 1,12-23 Kol 1,12-13 2000-07-23
Az Úr az én pásztorom Zsolt 23,1-6 Zsolt 23,1 2014-05-18
Az Úr házában lakozom Zsolt 23,1-6 Zsolt 23,6 2013-04-21
Az Úr győzelme Bír 7,1-15 Sir 3,26 2010-02-28
Az Úr imádsága Mt 6,9-13 Mt 6,9 2017-11-05
Az Úrnak lelke van énrajtam Lk 4,14-30 Mt 17,24-27 2005-09-25
Az utolsó időkről Mt 24,1-14 Mt 24,12-14 2004-01-18
Az utolsó ítéletről Mt 25,31-46 Mt 25,34-36    41-43 2020-08-02
Az utolsó percben Lk 19,1-10 Lk 19,10 2013-03-10
Bankett előtt Ef 4,11-12 2014-06-22
Be van írva a szívünkbe Róm 2,11-25 Róm 2,28-29 2006-06-18
Beleragadtam a porba Zsolt 4,1-9 Zsolt 119,25 2006-11-12
Beosztás dolga Jel 5,1-14 Mt 13,52 2007-01-01
Beszámoló a templom renoválásáról Jel 3,12 2008-12-14
Bibliai matematika Csel 1,15-26 Róm 8,28-31 2010-05-16
Bibliánk a szerelemről Én 3,1-11 Én 3,5 2023-08-20
Biztatásra szorulunk Róm 6,19-23 Róm 6,23 2000-08-27
Boldog új évet – de hogyan? Lk 5,17-26 Lk 5,20 2010-01-01
Boldog, aki hitt Lk 1,46-55 Lk 1,45 2011-12-04
Bölcsnek lenni Péld 3,1-23 Péld 3,5  7  11-12 2007-01-21
Bűntudat vagy Isten-tudat? Mt 6,12 2016-02-27
Csak színvonalasan Filem 1-25 Filem 12-18 2019-09-15
Csak vándorút az életem 2Móz 40,16-35 2Móz 40,36 2001-08-12
Családi boldogság Zsolt 128,1-6 Zsolt 128,5-6 2001-04-29
Csillagok, csillagok 1Móz 22,17 2016-10-01
De az Úr nem válaszolt neki  1Sám 28,4-19 1Sám 28,6 2017-02-25
De ha nem tenné is Dán 3,1-33 Dán 3,33 2020-09-27
De ti kik vagytok? Csel 19,8-20 Csel 19,18-20 2009-07-05
Démontalanítsunk! Mt 5,17-26 Mt 5,21-22 2016-01-23
Derűsen élni az életet Préd 8,16-9,10 Préd 9,7-9 2001-06-10
Dicsérem az Urat, amíg élek Zsolt 146,1-10 Zsolt 146,1-2 2010-06-06
Dörzsölj le drótkefével! Zsolt 51,7-15 Ján 15,2 2022-06-19
Egy elmaradt megtérés története Mt 14,1-12 Csel 20,20-21 2008-02-10
Egy gondolatritmus tanítása 1Tim 2,1-25 1Tim 2,11-13 2015-11-21
Egy kis rendszerelmélet Róm 8,1-11 Róm 8,1-2 2022-07-24
Egy lélek sem vész el Csel 27,18-26 Csel 27,22 2013-06-23
Egy magasabb életről Csel 9,10-25 Csel 20,24 2011-01-23
Egy nép és egy sereg 2Móz 12,21-51 2Móz 14,22 2015-08-08
Egy pohár bor Márk 14,17-28 1Kor 10,16-17 2011-10-30
Egy történelmi tragédia értelméről Lk 20,9-19 Lk 20,17 2004-03-21
Egyenesedjetek fel! Luk 21,20-36 Luk 21,25-28 2020-04-05
Egymás kölcsönös energizálásának titka Jn 14,20 2018-02-16
Egységlogika Ján 16,15-24 1Ján 3,1-2 2001-07-29
Együtt örülni Zsolt 95,1-11 Zsid 3,12-14 2014-10-19
Éjféli énekszó a mélységből Csel 16,16-34 Csel 16,28 2009-06-28
Elbizonytalanodás és új bizonyosság Ján 21,1-14 Ján 21,9 2008-03-30
Éld e napot hát Mt 11,15-27 Zsolt 143,8 2014-01-01
Éledő lelkek Mt 21,1-10 Mt 21,8 2003-04-13
Elérhető-e a teljesség? Kol 1,12-22 Kol 1,19-20 2011-10-09
Elérkezett hozzátok Isten országa Mt 12,22-30 Mt 12,28 2006-02-05
Élet, amely azelőtt az Atyánál volt Zsolt 139,1-18 1Ján 1,2 2010-09-05
Életbölcsesség I. – A keserűség idején Ruth 1,1-22 Ruth 1,16-17 2019-08-25
Életbölcsesség II. – Harc a boldogságért Ruth 2,1-3,18 Ruth 2,10-12 2019-09-01
Életbölcsesség III. – Kisimult vonások Ruth 4,1-22 Ruth 4,13-17 2019-09-08
Életigenlés Zsolt 118,3-23 Zsolt 118,17 2013-11-17
Életminőség Préd 7,1-5 2016-08-05
Életre kelti halandó testeteket Márk 16,1-18 Róm 8,11 2005-03-27
Élet-szomj vagy Isten-szomjúság? Zsolt 42,1-12 Zsolt 2,12 2005-11-13
Életújulás Csel 9,1-9 Ef 6,12 2001-06-24
Életünk vezérdallama Lk 2,41-52 Zsolt 100,5 2013-01-13
Eleve elrendelés Gal 1,11-24 Gal 1,15-16 2011-09-25
Elfeledett szertartás 3Móz 8,14 3Móz 8,22-24 2018-06-22
Elhagyni a régit 1Móz 12,1-9 Zsid 11,8-10 2001-03-25
Élj már értelmesebben! 1Krón 22,1-19 2016-07-09
Eljött az óra Ján 17,1-9 Ján 17,1 2000-01-23
Eljuthatunk-e a legfőbb jóig? Csel 7,59 2017-05-07
Elkülönülés vagy összekapcsolódás? Jak 3,1-12 Jak 3,2 2009-10-25
Elmúlik és visszajön Dán 4,34 2016-03-12
Előre és fölfelé Ez 40,1-5 Ez 43,1-5 Jel 1,12-16 2021-10-24
Elöljárók választásakor 2Móz 17,1-14 2Móz 18,21 2012-01-08
Előttetek megy! Márk 16,1-8 Márk 16,5-7 2012-04-22
Emberek önmagukban véve Préd 3,9-22 Préd 3,14-15 2021-06-27
Emberen túli erők Lk 8,40-56 Ef 4,11-13 2003-08-03
Emberi kérdések Zsolt 73,1-28 Ef 2,19-22 2000-06-04
Emberi lelkek hatása egymásra 1Thessz 2,17-3,8 1Thessz 3,8 2007-09-23
Emberi példák 1Sám 25,2-35 Ján 9,39 2003-10-26
Emberlátás 1Móz 2,4-9 Zsid 5,6-10 2015-10-04
Embernek lenni Lk 10,25-37 Lk 10,27 2000-02-13
Emelkedő élet 1Sám 1,9-23 1Sám 1,22 2015-05-03
Emlékezés és felejtés Zsolt 50,1-23 Zsolt 50,22-23 2002-04-21
Emlékszem szövetségemre 2Móz 6,1-9 2Móz 6,5-6 2004-10-10
Én-szűkítés és én-tágítás Csel 8,1-25 2Kor 12,9 2013-04-28
Énekek Éneke Én 1,1-4  2,8-13 2016-10-24
Engem olvas a könyv Mt 22,23-33 Lk 24,25-27 2001-03-24
Építő emberek Neh 2,11-20 Jel 21,2 2000-05-14
Építsük meg a város kőfalait! Neh 2,11-20 Neh 3,1  5  8 2008-06-01
Érdemes volt-e? Zsolt 77,2-16 1Kor 15,58 2000-05-07
Erő az újrakezdéshez Ján 21,1-14 1Kor 15,25 2003-04-27
Erről ismerjenek meg titeket Ján 13,1-35 Ján 13,34-35 2020-05-10
Érteni is a Szentlelket Csel 2,14-41 Csel 2,33 2016-05-14
Érvényes végrendelet Mt 27,27-53 Zsid 9,13-18 2008-03-21
És angyalok szolgáltak neki Luk 1,1-25 Márk 1,13 2020-12-13
És az ige testté lesz! Ján 1,1-14 Ján 1,13-14 2017-12-22
És gyarapodott Lk 2,42-52 Mt 8,19-22 2014-01-19
Esküvő alkalmával Mt 18,19 2018-07-29
Esztendő utolsó vasárnapján Lk 20,27-40 Lk 20,38 2012-12-30
Év első vasárnapján Zsolt 89,25 Ján 1,17 2019-01-06
Év végi számvetés Zsid 13,7 8 2017-12-30
Evódiát intem, Szüntikhét is intem Fil 4,1-9 Fil 4,2-3 2022-10-09
Ezt nem így kellett volna 2Sám 13,1-29 2Sám 13,12-15 2017-05-21
Ez lesz a jel Lk 2,1-14 Lk 2,11-12 2013-12-25
Ezeréves birodalom Jel 20,1-6 2016-05-06
Ezüst harsonák szava 4Móz 10,1-10 4Móz 10,2 2023-09-29
Farsangi maszkok Márk 9,14-29 Zsolt 30,2-4 2012-02-12
Feledékenység és emlékezet Jer 18,1-10 2Móz 6,5 2007-12-02
Félelem nélkül 5Móz 28,15-69 5Móz 28,65-67 2022-01-30
Félelem vagy megrendülés? Ján 6,16-29 Ján 6,19-20 2005-01-16
Felépül a város a romok helyén Jer 31,27-34 Jer 30,18-20 2014-11-16
Felhőkön az Úr fogadására Lk 24,1-12 1Thessz 4,13-18 2010-04-04
Felismerések emberei Józs 2,1-18 Zsid 11,31-32  Jak 2,24-26 2002-03-10
Felismerni az időt Lk 12,54-56  13,1-9 Lk 12,56 2002-09-08
Felismerték a kenyér megtöréséről Lk 24,13-31 Lk 24,33-35 2012-04-15
Feltámadott Lk 24,1-49 Róm 14,9 2000-04-23
Felülről jön a fény Ézs 9,1-6 2011-11-27
Fényből való lény 5Móz 1,1-33 1Ján 1,1-8 2016-04-02
Fogadalmaink teljesítése Bír 11,29-40 Préd 5,3-5 2011-07-10
Friss szemmel nézni 2Pét 3,3-4,13 2016-05-28
Friss tapasztalás  Lk 19,28-40 Lk 19,41-44 2004-04-04
Gimnáziumi reggeli áhítat 1Kor 2,9-10 2012-05-29
Gond, gondoz, gondolat Ézs 5,4 2017-10-06
Gondom van igémre Lk 14,12-24 Jer 1,11-12 2000-03-05
Gyanakvás és jóhiszeműség 1Krón 19,1-19 Fil 2,3 2019-08-11
Gyermekeink jövője 1Móz 15,7-18 1Móz 12,1-3 2003-05-25
Gyermekek szava Mt 21,1-13 Mt 21,14-16 2002-03-24
Gyermekké lenni Márk 10,13-16 Márk 10,15 2011-09-11
Gyönyörködni tudni Zsolt 37,1-27 Zsolt 37,3-5 2013-08-04
Ha kiált hozzám, meghallgatom Zsolt 91,1-16 Zsolt 91,15 2019-02-17
Ha meg sem születik Márk 14,17-21 Márk 14,21 2019-03-31
Hadakozás és idill Mik 4,1-8 Lk 1,13-17 2005-12-04
Hadviselés-igei törvény fegyelme alatt 1Krón14,1-17 1Krón 14,10-12 2023-04-23
Hagyta az igazságosan ítélőre 1Pét 2,1-10 1Pét 2,21-25 2009-10-11
Hajnali dicséret Zsolt 92,1-16 Zsolt 108,3 2005-01-01
Hálátlan emberek 1Tim 4,1-9 1Tim 4,4-5 2001-08-26
Hamis Krisztusok Mk 13,21-37 Mk 13,33 2003-11-23
Harag és megbékélés Ef 2,3 2016-09-03
Harcolni tanulni 1Tim 6,1-21 1Tim 6,12 2015-11-14
Hárman is vannak Zsolt 66,1-20 1Ján 5,7-8 2003-06-15
Hát mi győzi meg őket? Lk 16,31 2016-07-16
Hatalmi helyzetben Eszt 4,9-17 Eszt 4,14 2000-05-28
Házasság hetében Zsolt 112,1-10 Zsid 1,1-2  2,10 2014-02-09
Házát kősziklára építette Mt 7,15-23 Mt 7,24-27 2008-01-20
Händel Messiása Ézs 53,5 2016-11-20
Helyes-e, hogy bedugták fülüket? Csel 7,1-60 Csel 7,55-56 2019-08-04
Helyet készítek nektek! Ján 14,1-12 Ján 14,3 2007-09-09
700-ik igehirdetés 1Móz 45,1-28 1Móz 45,21-24 2020-06-21
Hibátlan áldozatot hozzatok 3Móz 9,1-7 1Pét 1,18-19 2010-07-25
Hihetetlen szabadulás Csel 12,1-17 Róm 11,26 2003-07-06
Hiperbolikus út 1Kor 13,1-13 1Kor 13,1-3 2015-10-17
Hirdesd az igét! 2Tim 4,1-8 2Tim 4,2 2002-11-24
Hirdetek néktek nagy örömet! Luk 2,1-7 Luk 2,8-11 2018-12-20
Hirdette neki Jézust Ézs 50,4-9 Csel 8,34-35 2015-07-05
Hívők a végidők próbáiban Jel 11,1-17 2Pét 1,16-19 2010-10-10
Hogy megtudja, mi van a szívedben 4Móz 1,1-54 5Móz 8,2 2018-09-30
Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? Csel 8,26-31 Csel 8,31 2015-06-14
Hogyan kell harcolni? Józs 10,34-43 Józs 10,42 2000-06-18
Hogyan kell valamihez hozzákezdeni? Mt 4,1-11 Lk 10,5-6 2006-01-01
Hogyan legyünk emberek Lk 2,41-52 Mt 6,33 2011-01-09
Hogyan nézzünk a jövőbe Márk 13,1-8 Márk 13,32-33 2008-10-19
Hogyan olvassuk a Jelenések könyvét? Jel 1,9-20 Jel 1,17-18 2012-09-09
Hol a kincs? Mk 10,17-31 2Tim 1,12 2003-11-09
Hol lakik Isten? 1Tim 6,6-15 1Tim 6,16 2001-08-05
Hol találtok meg? Márk 14,26-31 Márk 14,28 2019-04-07
Hol van a szállásom? Márk 14,10-16 Márk 14,14 2019-03-24
Hol van jelen a kegyelem? Mt 4,1-11 Zsolt 89,27-38 2000-12-31
Holtak voltatok és életre keltett Kol 2,1-12 Kol 2,13 2003-12-14
Honnan-hová? Gal 1,10-24 Gal 1,24 2002-04-07
Hóseás feleségének története Hós 2,4-15 Hós 3,1-5 2007-08-05
Hosszútávú pillanat Préd 12,1-7 2Kor,5,5 2017-06-04
Hozzátok ki a legjobbat egymásból Márk 10,29-30 2021-08-28
Hová néz az ember? Fil 2,3-11 Ján 19,25-27 2010-03-21
Húsvéti változások Márk 16,9-18 Márk 16,9-10 2019-04-21
Idegenség és otthonosság Ef 2,1-18 Ef 2,19-22 2014-02-23
Igazán kérdezni Ján 1,44-52 Róm 8,30 2006-05-21
Igyatok ebből mindnyájan Ézs 25,4-9 Márk 14,23-25 2012-10-28
Illúziótlanul is – boldogan Préd 9,1-6 Préd 9,3-6 2020-10-11
Imádság királyokért 1Tim 2-17 1Tim 2,1-4 2017-01-21
Imái feljutottak Isten elé Csel 10,1-8 1Kor 10,13 2008-08-17
Individualizmus és karácsony Mát 1,18-25 Mát 1,18-21 2019-12-15
Isten arcai Zsolt 103,8-18 Róm 2,1 Róm 2,4 2014-09-07
Isten előhozza azokat, akik elaludtak Róm 8,28-39 1Thessz 4,14 2009-11-01
Isten haragja Jel 15,1-8 Ján 3,36 2010-10-17
Isten kikutathatatlan útjai 1Thessz 2,13-16 Róm 11,33-36 2021-10-17
Isten színe előtt Jel 7,1-17 2Kor 1,3-4 2002-10-20
Isten-áramlás Lk 13,1-9 Róm 8,38 2014-11-09
Isteni természet részesei Ézs 65,17-25 2Pét 1,3-4 2013-11-24
Istenlátás 2Móz 33,12-23 1Ján 4,12-13 2015-07-19
Istennek van terve Ézs 28,23-29 Zsolt 73,21-26 2020-01-19
Istennél semmi sem lehetetlen Lk 1,26-38 Lk 1,37 2005-12-18
István király ünnepén Józs 20,1-9 Józs 20,9 2006-08-20
Itt van a zúzos december! Mt 25,31-33 Ján 10,22-31 2021-12-12
Itt van Isten köztünk Zsolt 115,10-18 2018-11-18
Jákin és Boáz, a bronzoszlopok 1Kir 7,13-22 Jel 3,12 2007-09-30
Jézus a feltámadás Lk 24,1-12 Jn 11,25-26 2015-04-05
Jézus eljön Csel 9,1-8 Jel 1,8 2007-06-17
Jézus és a házasságtörő Ján 8,1-11 Ján 8,10-11 2005-01-30
Jézus királysága Ján 12,12-15 2000-04-16
Jézus megkeresztelkedik Zsolt 29 Mt 3,13-17 2010-01-10
Jézus úr a lelkek felett Mt 8,5-13 Mt 8,13 2003-01-19
Jézust megfeszítik Ján 19,16-37 Luk 23,32-34 2022-04-03
Jó csendben várni Sir 3,19-33 Mt 1,20-23 2012-12-02
Jó lelki kondícióban 2Kor 9,6-8 2016-11-13
Jób szenvedésének értelme I. Jób 1,1-22 Jób 1,21-22 2023-07-09
Jób szenvedésének értelme II. Jób 2,1-3,26 Jób 4,1   4,12-19 2023-07-16
Jób visszatalál az élethez Jób 38,4-35 Jób 38,1-2 2023-07-23
Jobb ígéretek, különb szövetség Lk 1,26-38 Zsid 8,6 2010-12-19
Jókedvűek voltak 2Krón 7,1-10 2Krón 7, 7-10 2023-05-21
Jól emlékezni 4Móz 11,1-20 1Tim 6,6-8 2014-07-27
Jól ment férjhez 1Móz 24,1-67 Mát 16,27 2022-09-11
Jóslás vagy prófécia? Jel 6,1-8 2016-04-09
Jóvátehetetlenül 2Kir 25,1-30 Préd 3,1 2015-11-01
József és testvérei 1Móz 44,1-33 5Móz 8,2 2009-09-13
Jövel, Szentlélek Isten! Ján 14,16-18 Jel 3,14 2019-06-09
Jövevénynek lenni Csel 7,1-7 3Móz 25,23  1Krón 29,15 2015-06-07
Jussatok még előbbre Csel 22,6-16 1Thessz 4,1 2015-05-17
Kánaán 1Móz 9,18-29 5Móz 11,26-28 2023-09-24
Karácsony, amikor a fény nőni kezd Lk 2,8-14 2009-12-24
Karácsony annyi, mint új kezdet Ézs 11,1-10 Mt 2,19-23 2021-12-25
Karácsonyi fények Mt 1,18-24 Ézs 9,1-2 2002-12-25
Karácsonyi sejtelem Tit 2,11 Mt 2,13-15 2015-12-19
Karácsonykor élünk Luk 2,8-16 Luk 20,38 2022-12-18
Katarzist keresők Ján 11,55-57 Ján 11,55 2019-03-17
Kegyelem és nehézkedés Lk 21,5-19 Lk 21,18-19 2000-11-05
Kell a szeretet Lk 9,51-56 1Kor 13,1-3 2000-09-03
Keltsétek föl a hajnalt Zsolt 57,8-9 2017-09-17
Kenyér és bor Melkisédek kezéből Zsolt 110,1-5 1Móz 14,18-20 2010-08-22
Keresték Istent és meg is találták 2Krón 15,15 2016-08-13
Keresztyénnek lenni jó! Kol 1,1-8 Kol 1,4-5 2019-11-03
Két hang Zsolt 19,1-15 Zsolt 19,9 2004-05-02
Kettős ünnep Jób 38,1-38 Ján 15,9-11 2000-08-20
Kezdet és folytatás Csel 18,24-19,7 Csel 19,4-6 2009-05-24
Ki az én szolgám? Ézs 42,1-4 2016-01-30
Ki az igaz ember? Róm 4,1-12 Róm 1,16-17 2020-08-16
Ki mit kerül el? Ján 7,14-30 Ján 7,16-18 2005-07-31
Ki van az ajtónk előtt? Ézs 9,1-7 Jel 3,19-20 2008-12-07
Kicsoda hát az Örökkévaló? Ján 11,1-16 Jób 26,12-14 2011-08-07
Kik boldogok? Mt 5,1-10 Mt 5,8 2013-09-15
Kincsed lesz a mennyben! Mt 19,16-26 Mt 19,27-29 2008-03-02
Királyi módon élj! 2Sám 23,1-7 2Sám 23,3-5 2022-05-15
Kit kövessünk? Lk 5,27-35 Lk 5,27 2000-01-09
Kit lehet győztesnek tekinteni? 1Krón 21,1-13 Mt 10,39 2010-10-24
Kit őrizsz mint egy juhnyájat Zsolt 80,1-20 Zsolt 80,2-4 2021-09-26
Kiválasztottnak lenni Mt 12,9-18 Ézs 42,1-4 2001-02-04
Komolyság és komolytalanság Lk 18,35-43 Ef 5,16 2002-09-22
Konstruktív kiút Jn 8,1-11 Jak 2,13 2015-02-01
Következmények ideje Ez 8,1.18 Ez 9,6 2017-10-28
Közel van a megtört szívűekhez Ézs 66,12-14 Zsolt 34,19 2022-05-29
Krisztus feltámadott! Márk 16,1-8 Márk 16,9-18 2006-04-16
Kudarcok idején Mt 11,20-30 Mt 11,27 2000-11-12
Kun Péter temetésén Jer 17,7-8 2021-06-30
Küldetéses emberek Jer 1,1-19 Jer 1,5-6 2004-11-14
Különös advent Luk 1,13-17 Luk 1,16-17 2018-12-09
Küzdjetek meg a hitért Jud 1,1-24 Jud 1,3 2019-10-20
Lakatos Dezsőné emlékezete Jel 19,6-9 Jel 14,13 2016-06-07
Látszat és valóság Ján 7,14-30 Ján 7,24 2011-07-14
Lecsendesült lélekkel Lk 8,22-25 Zsolt 62,6   9 2003-05-18
Legázolni a másikat? Jel 14,14-20 Jel 16,8-11 2022-07-31
Légy jó illat! Jn 12,1-8 2Kor 2,15-16 2014-03-02
Legyen világosság! Jn 12,34-43 1Móz 1,3-4 2015-03-01
Legyőzhető-e a sárkány? Jób 41,1-28 Ézs 40,29-31 2014-04-27
Legyünk nyitottak Mt 25,1-13 Jel 22,16-17 2003-12-07
Lehet-e hitelesen élni? 2Tessz 1,10 2 Tessz 1,10 2018-11-24
Lehet-e képet cserélni? 5Móz 6,1-9 Ján 5,6-9 2009-01-11
Lehet-e örökké élni? Ján 8,47-59 Ján 8,58 2003-10-05
Lehetséges-e az új teremtés? Gal 6,11-18 Gal 6,14-15 2019-05-12
Lelkészet és költészet Jób 8,9-10 2018-04-11
Lelki arcunk Ézs 52,13-53,12 Ézs 42,1-4 2015-06-28
Lépdel a tenger hullámhegyein Jn 6,16-21 Jób 9,8 2019-02-03
Lesznek ketten egy testté Márk 10,1-12 Ef 5,28  33 2008-09-28
Létet alapítani Jel 3,7-12 Jel 3,7-10 2012-09-16
Létezésünk átértékelése Zsolt 63,1-12 Zsolt 63,4 2022-03-20
Lomtalanítás Fil 3,1-14 1Kor 11,3 2003-09-28
Magától növekedő vetés Jóel 2,21-26 Márk 4,26-29 2021-07-25
Magnificat Lk 1,46-55 Lk 1,54-55 2009-12-20
Mámor és kép Csel 2,14-21 Jak 5,13-16 2004-06-06
Mámorosan élni Jn 15,1-8 Jn 15,8 2000-10-29
Mária adventje Lk 1,26-38 Lk 1,37 2007-12-16
Más nyelvet beszélünk Jn 9,1-17 Róm 12,1 2015-02-07
Más szemmel nézni a világot Zsolt 123,1-4 Márk 16,14-20 2008-11-09
Más világba toppanók Jn 20,1-18 Jn 20,19-21 2014-04-20
Még lehet Lk 13,1-5 Lk 13,6-9 2018-08-26
Megalapozott élet 2Sám 22,7-20 Lk 6,47-49 2007-01-14
Megáll az idő Jel 10,6 2016-11-06
Megállni: sorsom tisztessége Jn 6,25-35 Jn 6,27 2013-10-13
Megbízottnak lenni Lk 12,41-48 1Kor 4,1-2 2011-01-16
Megemlékezés Hamvas Béla sírjánál Mt 23,29-31 2015-11-07
Megemlékezés Kálvinról a reformáció emlékünnepén 1Tim 2,4 2009-10-31
Megértés a Lélek által Csel 2,1-13 Zsolt 89,16 2000-06-11
Meghalt a halál Márk 16,1-13 Jel 20,11-15 2013-03-31
Meglátogatásunk ideje Lk 19,41-44 Lk 1,68 2000-03-26
Meglepetés és szemlélődés – a Szentlélek által Csel 2,1-13 Jóel 2,12-3,2 2012-05-27
Megoldhatatlan helyzetben Mt 17,24-27 2016-03-05
Megőriz a gonosztól Ján 17,1-15 Ján 17,15 2007-09-16
Megrendült a lelkem Ján 12,26-31 2017-09-30
Megtérni ma kell Jel 9,13-21 Márk 1,1-8 2000-12-10
Megváltó született nekünk Mt 2,1-12 Lk 2,8-11 2006-12-25
Menedékem az Úr Józs 19,32-20,9 Jer 16,19 2018-08-05
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek Jel 14,1-13 Jel 14,3 2012-09-30
Méreg és méz 5Móz 8,1-20 5Móz 29,17 2010-11-14
Mi a baj a magántulajdonnal? 5Móz 15,1-15 Mt 6,24 2012-04-29
Mi a depresszió ellenszere? 5Móz 32,10-14 5Móz 32,10-14 2023-09-03
Mi a dolgok értelme? Lk 23,44-46 2016-08-28
Mi a legjobb orvosság? Jn 15,9-17 Péld 17,22 2015-01-18
Mi az a bűnbak? 3Móz 16,1-22 Zsid 9,11-12 2010-08-01
Mi az egyház? 2Kor 8,1-15 Kol 2,19 2002-01-13
Mi az élet? Ján 8,51-59 Ján 8,51 2000-11-19
Mi az igazi kincs? 1Kir 10,1-10 2Kor 4,6-7 2Tim 1,12T 2000-11-26
Mi emeli fel a lelkünket? Préd 12,1-7 Jn 3,16 2014-09-28
Mi épülhet fel az emberben? Mt 12,30-37 Zsid 5,11-14 2005-10-16
Mi kell a győzelemhez? Bír 7,1-7 Zak 4,6 2013-02-03
Mi marad belőlünk? Mk 6,30-44 Róm 11,36 2006-08-27
Mi sokszorozódik meg? Márk 3,31-35 Márk 4,24-25 2013-07-07
Mi van a halál után? Lk 20,27-39 Zsolt 90,12 2003-11-16
Mi van az életen túl? Mt 28,1-10 Ján 21,17 2001-04-15
Mi vár bennünket odaát? Ján 20,1-23 Ján 20,23 2011-09-18
Miért éppen Betlehem Mt 2,1-12 Mik 5,1-3 2012-12-25
Miért engedi ezt Isten? 1Sám 4,2-22 1Sám 4,3 2022-02-13
Miért érdemes? Márk 8,31-38 Márk 10,28-30 2013-05-12
Miért félnek a démonok? Kol 2,1-13 Jak 2,19  Kol 2,8-10 2005-07-24
Miért is élünk? Ézs 38,1-20 Ézs 38,17-20 2006-12-17
Miért kell útkészítő? Mt 25,1-13 Mal 3,1-3 2012-12-09
Miért legyek én türelmes? Mt 13,24-43 1Pét 3,20-21 2001-02-11
Miért nem vagyunk ateisták? Csel 2,1-13 Csel 2,11 2013-05-19
Miért nincs bölcsesség? Péld 8,1-13 Péld 9,10 2001-10-21
Miért olvassunk igehirdetéseket? 1Móz 21,9-21 1Móz 21,15-17 2018-01-21
Miért szomjazunk? 4Móz 20,1-11 1Kor 10,4 2001-10-07
Mik a Föld tartóoszlopai? 1Sám 2,6-8 2017-02-18
Mikor a Sionról megemlékezénk Zsolt 137,1-9 Zsolt 137,1 2015-11-28
Mikor kell böjtölni? Mt 9,9-17 Mt 9,15 2005-02-13
Mikor kell ráébredni? Bír 2,1-23 Zsid 3,7 2003-08-10
Mikor lesz a világ vége? Mt 24,1-14 Mt 24,12-14 2006-03-26
Mikor vegyünk földet? Jer 32,1-15 Mt 9,27-30 2011-10-16
Milyen szemmel nézünk? Lk 11,29-36 Lk 11,34-35 2004-02-15
Milyen ügyvédet fogadjunk? Ján 14,22-31 Ján 14,26 2018-05-18
Mind kezdők vagyunk Zsolt 57,8-12 1Tim 4,14-16 2017-01-28
Minden a kommunikáció 1Kor 12,7-22 1Kor 12,25-27 2014-01-05
Minden hiábavalóság? Préd 1,1-15 Préd 9,7-10 2012-10-14
Minden szabad, de nem minden használ 1Sám 26,1-12 1Kor 10,23 2007-11-11
Mindenkor az Úrral 1Thessz 4,13-18 1Thessz 4,17 2000-02-20
Mindenkor húsvét Márk 16,14-18 Mát 28,16-20 2020-04-12
Mindenkor örüljetek! Lk 15,1-10 Fil 4,4, 2003-09-14
Mindennek megvan az ideje Préd 3,1-8 Ján 5,17  9,4 2006-09-24
Mindent magammal viszek Mk 11,12-24 Jn 12,32 2015-09-05
Mindig feléd Zsolt 27,1-6 Jel 21,22-27 2013-02-24
Mindnyájan szerepet játszunk Jón 4,5-11 Mát 12,39-42 2021-01-03
Mint az angyalok a mennyben Márk 12,18-27 Márk 12,24-27 2019-06-30
Mint villámfény bevilágítja a tájat Mt 18,21-35 Mt 18,21-22 2020-07-05
Miről szól a Biblia? Zsolt 92,1-16 Ján 5,37-41   8,12 2006-03-05
Missa Solemnis Jel 14,1-5 Jel 14,3 14,5 2017-05-26
Mit hoz az új esztendő? Zsolt 147,12-20 2011-01-02
Mit jelent „Krisztusban lenni”? Jel 21,9-27 2Kor 5,17 2003-10-19
Mit jelent ébernek lenni? Mt 26,36-46 Mt 26,41 2014-03-23
Mit kell tekintetbe venni? Mt 6,16-21 2Tim 1,9-12 2014-01-12
Mit ne vigyünk tovább? 2Móz 13,1-10 1Kor 5,1-8 2009-10-04
Nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége

The glory of the later temple shall surpasse the former’s

Zsolt 145,1-13 Agg 2,3-9 2008-09-14
Nagypéntek Lk 23,39-49 Lk 23,46 2000-04-21
Ne félj, csak higgy Mt 6,25-34 Lk 8,50 2008-10-12
Ne félj, férgecske Jákób! 2Móz 14,10-22 Ézs 1,13-14 2007-07-01
Ne legyenek elrontott karácsonyok Jel 1,1-8 Jel 1-3 2019-12-22
Ne tegyünk több terhet rátok Csel 15,1-29 Csel 15,28 2005-06-19
Nehéz a követés Ján 6,56-69 Lk 9,57-62 2007-01-28
Nehezen érthető, de fontos I. Ki az előszülött? 1Móz 25,19-34 Mal 1,2-3   Róm 8,29 2022-09-14
Nehezen érthető, de fontos II. “Nem Jákob lesz ezután a neved.” 1Móz 31,17-34 1Móz 32,29 2022-09-19
Nehezen érthető, de fontos III. Mindkét világban megküzdött otthonáért 1Móz 32,7-33 33,1-11 Luk 8,13 2022-09-25
Nem csak kenyérrel élünk Mt 4,1-10 Mt 4,11 2016-01-16
Nem hagylak el Józs 1,1-9 Józs 1, 5-6   1,8 2018-07-14
Nem hiába 1Kor 9,24.27 2Kor 6,1 2020-11-01
Nemzeti ünnepünkön Zsolt 139,1-18 Lk 12,13-21 2005-10-23
Nevezd nevét Jézusnak Lk 2,1-14 Mt 1,21 2011-12-25
Nincs emberem? Ján 5,1-15 Ján 5,6-9 2006-05-07
Női bölcsesség Péld 14,1-11 Péld 14,1 2023-03-12
Numeri – azaz számok 4Móz 1,1-26 4Móz 2,3  2,9 2014-07-20
Nyárspolgári panteizmus Mk 12,28-34 Mk 12,34 2017-12-09
Nyugtalanság és tárgyi szemlélet Lk 19,1-10 Márk 8,36 2011-03-06
Ó, én nyomorult ember Róm 7,14-25 Róm 7,24-25 2022-05-01
Ó, Uram, segíts most! Mt 21,1-10 Zsolt 118,24-25 2013-03-24
Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert Jer 31,27-34 Jer 31,10-12   18 2008-08-10
Orgona avatásakor Zsolt 118,17-29 Zsolt 96,1 2013-10-20
Ott is segítségül hívta az Úr nevét 1Móz 13,1-18 1Móz 13,2-4 2022-08-28
Óvjad szívedet! Péld 15,1-21 Péld 4,23 2007-05-13
Ő eljön 2Pét 3,3-13 2Pét 3,13 2014-11-23
Ökumenikus környezeti eszmélődés Róm 8,18-23 Mt 13,31-32 2009-01-21
Önbecsülés Mk 6,1-13 Ef 5,14 2015-08-16
Önigazolás nélkül Zsid 12,1-11 1Kor 11,31-32 2001-09-09
Önmagunk szobrának lenni 1Móz 19,12-26 1Móz 19,26 2010-01-17
Őrhelyemre állok Hab 2,9-14 Hab 2,1 2022-01-16
Öregedés – romlás? 1Kir 11,1-13 Zsolt 71,18 2015-09-12
Örök ismétlődés 2Kir 13,1-7 Ef 4,17-19 2018-05-25
Örömmel adni Zsolt 27,1-10 Zsolt 27,6 2013-08-25
Örömmel élni Csel 8,35-40 Fil 4,4 2015-07-12
Örömtelen keresztyénség Mt 9,14-17 2016-02-08
Örömmel és tiszta szívvel  Csel 2,37-45 Csel 2,46-47 2017-04-23
Örülni fognak, akik őt keresik Zak 8,14-23 Zsolt 70,5-6 2011-06-19
Örülni tudni Zsolt 66,1-20 Fil 4,4-7 2006-05-28
Ősrobbanás vagy teremtés? Jn 10,11-18 1Móz 1,1-2 2015-02-15
Összeomló és megmaradó házak Lk 6,47-49 Lk 6,47-48 2018-07-08
Pajzzsal körülvesz Zsolt 5,2-9 Zsolt 5,12-13 2017-08-13
Pásztorolt nép Zsolt 23,1-6 Zak 9,15-17 2012-10-07
Péter és a kulcsok Mt 16,13-26 1Pét 4,10-11 2008-02-24
Pozitív élettartalmak Zsolt 62,1-13 2Kor 7,4 2006-04-30
Predestináció Jn 6,56-71 Jn 6,65 2019-02-10
Pünkösd előtt Csel 2,14-21 1Pét 4,14-19 2008-05-04
Rajtam senki nem segíthet? Csel 3,1-10 Zsid 12,12-15 2008-06-08
Reformáció – Biztosítja-e a Biblia az egyetemes egyház egységét? Ef 4,15 2005-10-31
Reformációk és reformáció Zsolt 135,1 2008-10-31
Régi dicsőségünk, hol késel? Agg 2,1-9 Agg 2,8-9  Jób 38,1-2 2005-01-23
Régi és újév Ézs 11,1-10 Ézs 11,1-4 2016-01-02
Reménység ellenére reménykedni Ézs 9,1-11 Róm 4,18-19 2010-12-12
Rendkívüli karácsony Lk 2,1-12 Lk 2,13-14 2016-12-25
Restanciák pedig felszámoltassanak 2Kir 23,1-14 2Kir 23,21 23,24 2017-02-04
Rettegések idején Mát 24,1-14 Mát 24,11-14 2022-03-06
Sára és Hágár drámája 1Móz 16,1-16 Gal 4,21-28 2009-08-16
Sebeink jelentőségéről Zsolt 38,1-23 Zsolt 38,6 2017-01-07
Semmi elátkozott nem lesz többé Jel 21,1-27 Jel 22,3-5 2017-07-16
Semmi ne vegyen a hatalmába Márk 5,1-20 1Kor 6,12 2004-01-11
Semmi nélkül valók, és mindennel bírók Csel 24,22-25,12 2Kor 6,4-10 2013-06-16
Seneca szempontjai Róm 13,11 2016-10-16
Sok és kevés mozgástér 2Sám 22,1-47 Zsid 12,7-11 2012-11-25
Sokat szenvedtem álmomban miatta Mt 27,11-21 Mt 27,19 2014-03-30
Süket csönd a szívben Mt 25,1-13 Jel 3,20 2002-12-08
Szabad-e az emberi akarat? Zsolt 8,1-10 Márk 8,34-37 2008-09-21
Szabadság, ahogyan azt Jézus érti Ézs 55,1-13 Mt 17,24-27 2005-09-11
Szellemi böjt 2Móz 20,1-17 Fil 4,7-8 2001-03-21
Szemben a lenyugvó nappal Lk 24,13-35 Lk 24,29 2005-11-20
Szemeimmel tanácsollak téged 2Móz 20,1-21 Zsolt 32,8 2011-03-13
Személyes tudás Zsid 12,4-15 Jób 42,2-7 2011-07-31
Személyiségünk megépítése és gondozása 5Móz 28,1-9 5Móz 28,15  28,29  28,47 2009-02-01
Szentlélekre szomjasan Csel 19,1-20 Csel 19,2 2014-06-01
Szép tündöklő hajnalcsillag Jel 22,1-21 Ján 4,1-3 2023-12-10
Szentlélekre várva Csel 1,1-14 2Kor 3,17-18 2007-05-20
Szilveszter este Zsolt 90,1-12 Zsolt 90,17 2016-12-31
Színház az egész világ Mt 11,16-30 Mt 11,17 2014-07-06
Szívemet hozzád emelem 1Móz 50,15-23 Zsolt 25,1 2012-02-26
Szomorúságotok örömre fordul Jn 16,16-23 Jn 16,21 2015-03-22
Tagadók, közömbösek, elindultak Csel 26,15-32 Mt 13,40-43 2004-05-09
Találkozás Istennel 1Móz 28,11-22 1Móz 28,16-21 2001-04-22
Tamás hitetlensége Jn 20,24-31 Jn 20,28 2013-04-07
Taníts minket imádkozni! Csel 5,12-16 Luk 11,1 2019-07-28
Tanítványnak lenni Lk 9,1-9 Lk 9,1-2 2004-01-25
Tanmese a szerveződés szintjeiről 1Kor 12,12-31 1Kor 12,12-13 2015-10-25
Tanuljunk várni! Ézs 9,1-7 Ézs 9,1 2000-12-17
Te vagy Isten egyedül Zsolt 86,1-13 Zsolt 86,8-9 2015-04-19
Teljes élet Mt 2,1-12 Lk 2,11 2000-12-25
Teljesíteni fogadalmainkat 1Sám 1,21-28 Zsolt 50,14-15 2000-09-24
Telket sem szereztem Neh 5,14-19 Neh 5,15-16  5,19 2016-10-09
Templomunk 100 éves évfordulóján Ézs 9,1-6 Jel 3,12 2013-12-01
Terminált idők, örök idők Zsolt 16,1-11 Zsolt 16,10 2020-04-19
Tevékeny vagy tűnődő élet? Csel 10,1-16 Csel 10,17-20 2007-10-14
Tisztító-víz 4Móz 19,1-22 Ján 3,5 2023-10-15
Több pünkösd Csel 4,23-31 Csel 4,31 2011-06-05
Többen vannak velünk 2Kir 6,8-23 Zsid 10,39 2010-01-31
Tőlem vegyél aranyat! Jel 3,14-22 Jel 3,18 2010-09-26
Tudatszintek Ézs 52,1-10 Sir 3,22-23  31-33 2005-04-24
Túl a lehetőségek határán Mt 14,13-21 Mt 14,15-16 2001-02-18
Túl az emberi természeten Ézs 11,1-10 Ézs 11,6-7 2003-01-26
Úgy szerette Isten a világot Lk 2,1-20 Ján 3,16 2003-12-25
Új év, új lendület Jel 9,13-21 Jel 4,9-11 2020-01-05
Új kenyér ünnepén Zsolt 104,1-14 24-35 Zsid 12,12-15 2005-08-21
Új keretek közt Mk 16,1-8 Mk 16,7 2015-09-26
Újévi áldás Ján 10,11-18 Zsolt 67,2-3 2000-01-01
Újraalapozás Ezsd 3,8-13 1Kor 3,16-17 2010-06-27
Újratervezés Mt 1,18-25 Mt 1,20 2011-12-11
Úrnőm, szeressük egymást! 2Ján 1-13 2Ján 5 2017-03-04
Utaidon világosság fénylik Zsolt 65,1-14 Jób 22,23-30 2008-11-23
Útjelző emberek Mt 3,1-12 Mt 5,16 2002-12-29
Utolsó előtti Márk 5,21-43 Márk 5,36 2002-12-29
Ülj mellém Csel 8,26-31 Csel 8,31 2015-06-21
Üres és telt idők Préd 1,1-17 Ef 3,16-19 2007-10-07
Üresség vagy templom? Zsolt 14,1-7 1Kor 3,16 2006-11-19
Üzen egy régi templom 2Krón 5,1-14 2Krón 5,13-14 2005-08-28
Vagyunk-e mi, emberek? 1Thessz 4,13-18 1Pét 1,3-4 2011-03-20
Valaki kopog Lk 1,1-20 Jel 3,19-20 2004-12-05
Valaki megmenekül a haláltól 1Sám 14,24-30  36-46 1Sám 14,36-37 2020-09-13
Változzatok el Csel 2,1-13 Róm 12,2 2015-05-24
Van lelki test Lk 23,55-24,12 1Kor 15,35-37  42-50 2008-03-23
Van sok isten és sok úr Zsolt 138 1Kor 8,5-6 2010-02-07
Van-e új kezdet? Neh 8,1-12 Neh 8,1    Fil 4,4 2004-01-01
Vándorok bot nélkül Mt 10,5-16 Mt 10,7-10 2012-01-29
Vannak-e csodák? Ján 2,1-11 Mt 11,21 2019-01-13
Váratlan segítség 2Sám 16-17 2Sm 17,27-29 2017-05-14
Várni taníts! Zsolt 130,1-8 Zsolt 130,5 130,8 2014-12-07
Várván vártam Zsolt 40,1-14 Zsolt 74,9 2015-12-05
Vasárnap március 15-én 1Tim 1,9-17 1Tim 1,11 2015-03-15
Vázlat és iránytű Jn 10,27-30 2016-05-22
Vége a zűrzavarnak 2Krón 17,1-19 2Krón 16,9 2023-06-04
Végre egy merész kép Zsolt 93,1-5 Zsolt 93,1-5 2021-11-21
Végső mentség Lk 23,33-43 Lk 23,42-43 2002-10-06
Végtelen könny, végtelen mosoly Zsolt 13,1-6 Ef 1,9-10 2008-06-22
Vendégségben Istennél Lk 14,16-24 Lk 14,23-24 2004-02-29
Vénségemig és megőszülésemig is Lk 2,25-38 Zsolt 71,18    Ézs 46,6 2010-04-18
Ventilálók 2Móz 31,1-11 Zsid 10,14 2022-11-13
Veszedelem idején Zsolt 20,1-10 Zsolt 20,2 2019-01-27
Veszélyes hely a világ Lk 10,3-16 2016-07-01
Vigyázz, hogy okos és megfontolt légy! Péld 3,19-26 Péld 3,19-21 2023-03-05
Viharban és égzengésben Zsolt 29,1-11 Zsolt 29,1-2 9-11 2018-01-12
Világlátás Zsolt 104,1-8,14-24 Róm 1,18-22 2015-07-26
Villognak a szép szántóföldek Gal 6,2-10 Gal 6,7 2012-08-26
Virágvasárnap Mk 11,1-11 Mk 11,12-14 2015-03-29
Virágvasárnap témái Lk 19,29-40 Zak 9,9 2010-03-28
Virágvasárnapi konfirmáció Zof 3,14-20 Mt 21,8-13 2011-04-17
Viszályok idején Jak 3,13-4,10 Jak 4,7-8 2004-11-21
Víz mellé ültetett fa 1Móz 5,15-24 Zsolt 1,1-3 2010-02-14
Volt célja Zsolt 22,1-18 Zsolt 71,6 2017-02-11
Zaklatott időkben is megbékélés 2Kor 12,11-21 2Kor 2,5-8 2022-10-02
600-ik igehirdetés Zak 7-10 2017-03-18