Igehirdetések

Mindenkor húsvét

Posted on

Az ünnepek beosztják életünket, mintegy ritmust adnak hétköznapjainknak. Jól van ez így évszázadok óta. Ám a mostani húsvét egészen más, mindannyian tudjuk: emberemlékezet óta nem voltak zárva a templomok, háború idején sem… Mi mégis húsvétot ünneplünk, most is. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetések

Más világba toppanók

Posted on

Igehirdetés 2014. április 20. Húsvét I. Más világba toppanók   Lekció: Ján 20,1-18 Textus: Ján 20,19-21 „Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a […]

Igehirdetések

Tamás hitetlensége

Posted on

Igehirdetés 2013. április 7. Tamás hitetlensége (500. igehirdetés)   Lekció: Ján 20,24-31 Textus: Ján 20,28 „Tamás pedig így felelt: Én Uram, és én Istenem!”   Imádkozzunk! Urunk, áldunk téged a feltámadás öröméért, amit megadtál sokaknak, akik téged szerettek. Köszönjük a híradásokat, amiket az Szentírásból meríthettünk behajtott ajtajú belső szobánkban, és azokat a híradásokat is, amiket […]

Igehirdetések

A feltámadó ember

Posted on

Igehirdetés 2012. április 8. Húsvét A feltámadó ember   Lekció: Ján 20,19-29 Textus: Jel 1,17-18 „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő pedig rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj, én vagyok az Első és az Utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, s nálam vannak a halál és […]

Igehirdetések

Mi vár bennünket odaát?

Posted on

Igehirdetés 2011. szeptember 18. Mi vár bennünket odaát?   Lekció: Ján 20,1-23 Textus: Ján 20,23 „Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.”   Imádkozzunk! Urunk, hálásak vagyunk az új vasárnapért, a megbékélés és a veled találkozás elkészített alkalmáért. Köszönjük, hogy az új élet örömével látogatod meg népedet, s […]