Igehirdetések

Hirdetek nektek nagy örömet

Posted on

Kinézünk az ablakon, s azt mondjuk: Ó, leesett a hó…! A pillanat különleges – meglepetés és örökkévalóság, gyermekkor és tisztaság egyszerre. Teremtőnk küld egy ezüst karácsonyi lapot azzal a biztatással, hogy bár a dolog nem mindennapi, megteremthetjük magunkban a szikrázóan fényes viszonyokat mi is, ahol nincsenek már tárgyak, küszködések, meg mindenfajta félreértések – csak hófehér […]

Igehirdetések

És az ige testté lesz!

Posted on

Igehirdetés 2017. december 24. És az ige testté lesz!   Lekció: Ján 1,1-14 Textus: Ján 1,13-14 „…akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.  És az ige testté lett, közöttünk lakott; és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.”     Igehirdetés Karácsonykor […]

Uncategorized

Az apostoli köszöntés

Posted on

Igehirdetés 2017. november 19. Az apostoli köszöntés   Lekció: Zsolt 147,1-20 Textus: Gal 1,3-4 „Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint! Övé a dicsőség örökkön örökké! Ámen.”   Igehirdetés […]

Igehirdetések

Következmények ideje

Posted on

  Igehirdetés 2017. október 29. Következmények ideje   Lekció: Ez 8,1-18 Textus: Ez 9,6 „…azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van.”   Igehirdetés Emberi életünk nem egységes szövet. Felhőtlen és boldog időkre, amikor minden rendben hirtelen bajok törnek, néha csőstül is – mi pedig ott állunk értetlenül. Kérdezzük, mi ez – de válasz nincs. […]

Igehirdetések

Megrendült a lelkem

Posted on

Ítélet sokféle akad. Suttoghatja a szomszédasszony, írhatja egy szerző a hírportálon valamely ellenlábasáról, dönthetnek felőle hosszú pereskedés után másodfokon – de legnehezebb mégis magunkról kimondani. Azután már csak az utókor vélekedései maradnak, ha foglalkoznak velünk egyáltalán, s azok a magasabb erők, melyek nincsenek a hatalmunkban, és valóban az utolsó ítéletet hozzák. Mit tegyünk hát: ítéljünk-e, […]

Uncategorized

600-ik igehirdetés

Posted on

Hogyan javítsuk meg a világot? (Vagy, ha erőinket reálisabban mérjük fel – legalább a magunk parányi életét…) Akad egy-két lehetőség: most nézzünk meg egyetlen egyet közelebbről! Erről szól az alábbi igehirdetés.

Uncategorized

Rendkívüli karácsony

Posted on

Igehirdetés 2016. december 25. Rendkívüli karácsony   Lekció: Luk 2,1-12 Textus: Luk 2,13-14 „És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték Istent és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”   Igehirdetés Karácsonykor minden rendkívüli. A dolgok nem olyanok, mint általában lenni szoktak. Augustus népszámlálása […]

Uncategorized

A tébolyról

Posted on

Igehirdetés 2016. december 18. A tébolyról   Lekció: Mát 2,1-18 Textus: Mát 2,3  „…amikor ezt Heródes meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.”   Rossz advent – van ilyen…? Lehet rossz a csupa öröm, csupa várakozás „eljövetel” időszaka? Ha arra gondolunk, bárhol és bármikor megtölthet emberszíveket névtelen-arctalan szorongás, otthonokat családi perpatvar, emberi […]