Igehirdetések

Örömmel élni

Posted on

Igehirdetés 2015. július 12. Örömmel élni   Lekció: Csel 8,35-40 Textus: Fil 4,4 „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!”   Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük jóságodat, hogy olyan életet készítettél el nekünk, embereknek, amelyben mindig megvan a tisztulás, az emelkedés és a nemesedés […]

Igehirdetések

Én-szűkítés és én-tágítás

Posted on

Igehirdetés 2013. április 28. Én-szűkítés és én-tágítás Lekció: Csel 8,1-25 Textus: 2Kor 12,9 „Ő ezt mondta nekem: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.”   Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, köszönjük neked az új tavaszt, a friss zöld leveleket, a virágzó fákat, és mind azt a szépséget, amit teremtett világodban nekünk […]

Igehirdetések

Egy magasabb életről

Posted on

Igehirdetés 2011. január 23. Egy magasabb életről   Lekció: Csel 9,10-25 Textus: Csel 20,24 „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezzem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról.”   Imádkozzunk! Istenünk, örömmel és hálával jövünk eléd minden […]

Igehirdetések

Éjféli énekszó a mélységből

Posted on

Igehirdetés 2009. június 28. Éjféli énekszó a mélységből   Lekció: Csel 16,16-34 Textus: Csel 16,28 „Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk!”   Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, álmélkodva szemléljük, amint újabb és újabb csodákat művelsz, s ezeket emlékezetül elénk is adod. Köszönjük, hogy a mélységben is lehet téged dicsérni, és a kétségbeesésben is megtérést […]

Igehirdetések

Imái feljutottak Isten elé

Posted on

Igehirdetés 2008. augusztus 17. Imái feljutottak Isten elé   Lekció: Csel 10, 1-8 Textus: 1Kor 10,13 Csel 10,4 „Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a próbatétellel együtt a kimenekedést is megadja majd, hogy el bírjátok viselni.” „Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak […]

Igehirdetések

Tevékeny vagy tűnődő élet?

Posted on

Igehirdetés 2007. október 14. Tevékeny vagy tűnődő élet?   Lekció: Csel 10,1-16 Textus: Csel 10,17-20 „Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter […]

Igehirdetések

Jézus eljön

Posted on

Igehirdetés 2007. június 17. Jézus eljön   Lekció: Csel 9,1-8 Textus: Jel 1,8 „Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, volt és aki eljön, a Mindenható.”   Imádkozzunk! Istenünk, légy áldott, hogy jóságos és emberszerető Úr vagy, aki nem akarod a bűnös halálát, hanem […]

Igehirdetések

Életújulás

Posted on

Igehirdetés 2001. június 24. Életújulás   Lekció: Csel 9,1-9 Textus: Ef 6,12 “A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek az égbolt magasságában vannak.”   Imádkozzunk! Istenünk, hihetetlen, hogy van életújulás számunkra is, akik tékozoljuk napjainkat, két kézzel szórjuk […]

Igehirdetések

A megszentelt élet

Posted on

Igehirdetés 2000. május 21. A megszentelt élet Lekció: Csel 10,9-16 Textus: Csel 10,34-35 “Erre Péter beszélni kezdett, és azt mondta: “Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte az, aki féli őt, és igazságot cselekszik.”   Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, jóságos és emberszerető Istenünk, te nem akarod a vétkes […]