Igehirdetések

Milyen ügyvédet fogadjunk?

Posted on

Ha emberi ügyek eldurvulnak, akkor szokás a dolgokat „jogi útra terelni.” Ez sajnálatos módon bíróságot és pereskedést jelent, vagyis a világi hatalom segítségül hívását – mert emberek már nem tudnak, s talán nem is akarnak vitatott ügyeikről egymással beszélni. Ilyenkor a bíróság dönt közöttük, s ott nagy a szerepe az ügyvédeknek, akik törvényismerő és beszédben […]

Uncategorized

Érteni is a Szentlelket

Posted on

Igehirdetés 2016. május 15. Pünkösd I. nap Érteni is a Szentlelket Lekció: Csel 2,14-41 Textus: Csel 2,33 „Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.”   Fohászkodjunk Urunk Jézus, te az Atya jobbján ülve is ránk gondoltál, elesett emberekre, s a hatalmas Lelket […]

Igehirdetések

Változzatok el

Posted on

Igehirdetés 2015. május 24. Pünkösd Változzatok el   Lekció: Csel 2,1-13 Textus: Róm 12,2 „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”   Imádkozzunk! Istenünk, légy áldott, hogy betöltötted ígéretedet, és elküldted népedhez az örök Lelket, saját lényed éltető szívét […]

Igehirdetések

Szentlélekre szomjasan

Posted on

Igehirdetés 2014. június 1. Szentlélekre szomjasan   Lekció: Csel 19,1-7  Csel 19,11-20 Textus: Csel 19,2 „Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.”   Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, aki nem hagytad magára a világot, hanem eljöttél közénk a Krisztus Lelke […]

Igehirdetések

Miért nem vagyunk ateisták?

Posted on

Igehirdetés 2013. május 19. Pünkösd Miért nem vagyunk ateisták?   Lekció: Csel 2,1-13 Textus: Csel 2,11 „….halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól…!”   Imádkozzunk! Mennyei jó Atyánk, köszönjük, hogy elhoztad ezt az új pünkösdi ünnepet, amikor ismét téged dicsér a virágok tarkasága és a madarak éneke, de téged dicsér a mi emberi […]

Igehirdetések

Gimnáziumi reggeli áhítat

Posted on

Igehirdetés 2012. május 29. Gimnáziumi reggeli áhítat   Textus: 1Kor 2,9-10 „Amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem gondolt, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is.” A pünkösd sokak szemében háttérbe szorul. A […]

Igehirdetések

Meglepetés és szemlélődés – a Szentlélek által

Posted on

Igehirdetés 2012. május 27. Pünkösd Meglepetés és szemlélődés – a Szentlélek által   Lekció: Csel 2,1-13 Textus: Jóel 2,12-15  Jóel 3,1-2 „Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelemes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha […]

Igehirdetések

Több pünkösd

Posted on

Igehirdetés 2011. június 5. Több pünkösd Lekció: Csel 4,23-31 Textus: Csel 4,31 „Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel és bátran hirdették Isten igéjét.”   Imádkozzunk! Istenünk, jó arra gondolnunk, hogy nem velünk kezdődött a te ügyed és nem is velünk fog véget érni, mi mégis teljes joggal vehetünk részt […]

Igehirdetések

Amikor megrendül a föld

Posted on

Igehirdetés 2009. június 7. Amikor megrendül a föld   Lekció: Csel. 4,23-31 Textus: Csel. 4,31 „Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét.”   Imádkozzunk! Istenünk, áldunk téged a napfényért, a jó levegőért, életünkért, egészségünkért, minden ajándékodért. És áldunk téged az igéért, amely nem hallgat, hanem […]