Igehirdetések

Örömmel élni

Posted on

Igehirdetés 2015. július 12. Örömmel élni   Lekció: Csel 8,35-40 Textus: Fil 4,4 „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!”   Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük jóságodat, hogy olyan életet készítettél el nekünk, embereknek, amelyben mindig megvan a tisztulás, az emelkedés és a nemesedés […]

Igehirdetések

Én-szűkítés és én-tágítás

Posted on

Igehirdetés 2013. április 28. Én-szűkítés és én-tágítás Lekció: Csel 8,1-25 Textus: 2Kor 12,9 „Ő ezt mondta nekem: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.”   Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, köszönjük neked az új tavaszt, a friss zöld leveleket, a virágzó fákat, és mind azt a szépséget, amit teremtett világodban nekünk […]

Igehirdetések

Egy magasabb életről

Posted on

Igehirdetés 2011. január 23. Egy magasabb életről   Lekció: Csel 9,10-25 Textus: Csel 20,24 „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezzem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról.”   Imádkozzunk! Istenünk, örömmel és hálával jövünk eléd minden […]

Igehirdetések

Éjféli énekszó a mélységből

Posted on

Igehirdetés 2009. június 28. Éjféli énekszó a mélységből   Lekció: Csel 16,16-34 Textus: Csel 16,28 „Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk!”   Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, álmélkodva szemléljük, amint újabb és újabb csodákat művelsz, s ezeket emlékezetül elénk is adod. Köszönjük, hogy a mélységben is lehet téged dicsérni, és a kétségbeesésben is megtérést […]

Igehirdetések

Jézus eljön

Posted on

Igehirdetés 2007. június 17. Jézus eljön   Lekció: Csel 9,1-8 Textus: Jel 1,8 „Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, volt és aki eljön, a Mindenható.”   Imádkozzunk! Istenünk, légy áldott, hogy jóságos és emberszerető Úr vagy, aki nem akarod a bűnös halálát, hanem […]

Igehirdetések

Életújulás

Posted on

Igehirdetés 2001. június 24. Életújulás   Lekció: Csel 9,1-9 Textus: Ef 6,12 “A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek az égbolt magasságában vannak.”   Imádkozzunk! Istenünk, hihetetlen, hogy van életújulás számunkra is, akik tékozoljuk napjainkat, két kézzel szórjuk […]