Igehirdetések

Helyes-e, hogy bedugták fülüket?

Posted on

Akadnak kótyagos emberek, akik megrészegedtek sikertől, alkoholtól, más szertől, vagy egyszerűen önmaguk nagyszerűségétől… Nem jó a közelükben. Van azonban egy egészen más fajta megragadottság, ami inkább hitet ad, és kinyitja szívünket. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetések

Megrendült a lelkem

Posted on

Ítélet sokféle akad. Suttoghatja a szomszédasszony, írhatja egy szerző a hírportálon valamely ellenlábasáról, dönthetnek felőle hosszú pereskedés után másodfokon – de legnehezebb mégis magunkról kimondani. Azután már csak az utókor vélekedései maradnak, ha foglalkoznak velünk egyáltalán, s azok a magasabb erők, melyek nincsenek a hatalmunkban, és valóban az utolsó ítéletet hozzák. Mit tegyünk hát: ítéljünk-e, […]

Igehirdetések

Ülj mellém

Posted on

Igehirdetés 2015. június 21. Ülj mellém Lekció: Csel 8,26-31 Textus: Csel 8,31 „És megkérte Filepet, hogy szálljon fel és üljön mellé.” Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük az embereket, akik által hitünket munkáltad. Köszönjük szüleinket, tanítóinkat, keresztyén testvéreinket, akik élete példája közelebb vitt hozzád. Légy áldott az értelmes szóért, a tőled való tanításért, és minden emberi találkozásért, […]

Igehirdetések

Bibliai matematika

Posted on

Igehirdetés 2010. május 16. Bibliai matematika   Lekció: Csel 1,15-26 Textus: Róm 8,28-31 „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, mint akiket elhatározása szerint ő elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött a sok testvér között. Akikről pedig […]

Igehirdetések

Elbizonytalanodás és új bizonyosság

Posted on

Igehirdetés 2008. március 30. Elbizonytalanodás és új bizonyosság   Lekció: János 21,1-14 Textus: János 21,9 „Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret.”   Imádkozzunk! Urunk, te úgy szeretted tanítványaidat, hogy halálod után is eljöttél hozzájuk. Erősítetted gyenge hitüket, mert az is erősítésre szorul. Mi nem járhattunk veled a vetések közt s […]

Igehirdetések

A békesség visszaszáll rátok

Posted on

Igehirdetés 2004. február 08. A békesség visszaszáll rátok   Lekció: Ján 14,18-27 Textus: Luk 10,5-6 “Ha egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak! Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza.”     Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket. Örömmel és hálaadással jöttünk, […]

Igehirdetések

Hihetetlen szabadulás

Posted on

2003. július 6. Hihetetlen szabadulás Lekció: Csel 12,1-17 Textus: Róm 11,26 “Eljön Sionból a Szabadító, és eltávolítja a hitetlenséget Jákob házától.” Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Köszönjük az új vasárnap örömét és mind azt a jót, amit tőled kaptunk az elmúlt héten. Vigasztaltál szomorúságunkban, utat mutattál az élet rengetegében, elláttál bennünket elegendő étellel és ruházattal. Tudjuk, hogy […]

Igehirdetések

Erő az újrakezdéshez

Posted on

Igehirdetés 2003. április 27. Erő az újrakezdéshez   Lekció: Ján 21,1-14 Textus: 1Kor 15,25 “Mert neki addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét.”   Imádkozzunk! Istenünk, végéremehetetlen jóságod, amivel nem csak megtartod életünket, hanem újra és újra alkalmat készítesz a lelki növekedésre. Köszönjük, hogy olykor megpróbálsz, hogy kiderüljön, hol is állunk hit […]