KÖSZÖNTŐ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

dr. P.Tóth Béla

“Boldog a nép, amely megérti a kürt szavát…” (Zsolt 89,16)

 

 

Honlapomon igehirdetéseket adok közre 2000. január 1-től, amikor is az ezredforduló ennek elindítására késztetett, de a 2015-ös nyugállományba vonulásom után születettek is mind olvashatók itt – szám szerint 712.  Lejjebb görgetve ezt az oldalt keletkezésük időrendjében sorrendben valamennyi megtalálható.

Textuáriumot feleségem készített hozzá nagy munkával, amit ma is karbantart – így bibliai helyek (lekciók, textusok) szerint is lehet az igehirdetések közt keresni – ehhez azonban a köszöntő fölött található “Textuárium” menüpontra kell kattintani, s ott továbbhaladni.

A honlapról százhuszonhárom országból eddig 310.355 anyag került letöltésre, vagyis évente kb. 60.000. Amíg Isten erőt ad, törekszem a “nyugalom éveit” hasznosan tölteni. Az igehirdetések több mint egyharmadát határon túli magyarok olvasták, ami az anyaországgal való kapcsolatukat erősítette – őket külön szeretettel köszöntöm!

Az “Igehirdetések keresése” fenti bekeretezett rovatba írt szóval (+Enter) kizárólag az igehirdetések címeiben lehet böngészni, ezért abba ne írjunk bibliai helyeket, csak szavakat.

Aki valamely  bibliai hely magyarázatát keresi, annak az említett “Textuárium” menüpontra kell kattintani. Ott kiválasztva a megfelelő oszlopot, majd lefelé görgetve az oldalt, a Szentírás könyveinek sorrendjében  megtalálhatja. Természetesen nem készült még a Biblia mind az 1500 oldalának valamennyi versszakáról magyarázatom – de haladunk!

A közreadott igehirdetésekben találunk zárójelbe tett bibliai utalásokat (igehelyeket). Ezekre kattintva megjelenik az idézett szöveg a Károli fordítás szerint – elolvasása után bezárva, visszatérhetünk az igehirdetéshez.

Közlök honlapomon színes, rövidebb írásokat, un. Meditáció-kat is, amiket eredetileg saját örömömre szántam. Ezekről nem küld a honlap automatája email-értesítést, de a fenti menüpontok közt megtalálhatók, valamint egy születőben lévő “Könyv” fejezetei is – az elmúlt hetvenhárom esztendőm megértett dolgainak összegzéseként. Legyen minden Olvasónak javára, amit itt talál!

 

Üdvözlettel és szeretettel,

dr. P. Tóth Béla

 

 

Igehirdetés 2019. november 17. – A lelki fejlődésről (Kol 3,14-17)

(Először elhangzott 2009. november 8-án)

 

 

 

 

 

 

IGEHIRDETÉSEK

 

 

Mindnyájan szerepet játszunk

Igehirdetés 2021. január 3.

Mint az antik színházban, tölcséres cserépmaszkként tartjuk magunk elé valamelyik „perszónánkat”, tragikusat vagy éppenséggel komikusat – s azon mintegy áthangzik (per-sonare), amit nagyon mondani akarunk… Erről szól az alábbi igehirdetés.
Igehirdetés olvasása


És angyalok szolgáltak neki

Igehirdetés 2020. december 13.

„A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.”
Igehirdetés olvasása


Nem hiába

Igehirdetés 2020. november 1.

A bibliai felszólítás azt mondja nekünk: hozzátok működésbe lelketek önvédelmét. Ne engedjetek minden gondolatnak, érzésnek – lehetnek közöttük ártalmasok is. Erről szól az alábbi igehirdetés.
Igehirdetés olvasása


 

Igehirdetések időrendben

2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000