KÖSZÖNTŐ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

dr. P.Tóth Béla

“Boldog a nép, amely megérti a kürt szavát…” (Zsolt 89,16)

 

Az alábbi igehirdetések olvasása bárkit építhet, de senkit sem mentesít az alól, hogy a hetedik napot a Tízparancsolat szerint méltó módon megszentelje.

 

300.000 +

Honlapomon, mely 2015-ös nyugdíjba vonulásom óta működik, igehirdetéseket adok közre. Régebbiek 2000. január 1-től kezdődően olvashatók, de a 2015. után születettek is megtalálhatók – jelenleg szám szerint 709.  Lejjebb görgetve ezt az oldalt keletkezésük időrendjében itt valamennyi megtalálható.

Textuáriumot feleségem készített hozzá nagy munkával, amit ma is karbantart – így bibliai helyek (lekciók, textusok) szerint is lehet az igehirdetések közt keresni – ehhez azonban a köszöntő fölött található “Textuárium” menüpontra kell kattintani, s ott továbbhaladni.

A honlapról indítása óta százhuszonhárom országból 301.851 anyag került letöltésre, vagyis évente kb. 60.000. Ez az érdeklődés egyrészt örömöt jelent, másrészt munkára ösztökél. Amíg Isten erőt ad, törekszem a “nyugalom éveit” hasznosan tölteni. Az igehirdetések több mint egyharmadát határon túli magyarok töltötték le, ami az anyaországgal való kapcsolatukat erősítette – őket külön szeretettel köszöntöm!

Az “Igehirdetések keresése” fenti bekeretezett rovatba írt szóval (+Enter) kizárólag az igehirdetések címeiben lehet böngészni, ezért abba ne írjunk bibliai helyeket, csak szavakat.

Aki valamely  bibliai hely magyarázatát keresi, annak az említett “Textuárium” menüpontra kell kattintani. Ott kiválasztva a megfelelő oszlopot, majd lefelé görgetve az oldalt, a Szentírás könyveinek sorrendjében  megtalálhatja. Természetesen nem készült még a Biblia mind az 1500 oldalának valamennyi versszakáról magyarázatom – de haladunk! Folyik a “Témák szerinti” keresőoszlop feltöltése is – nagy munka, és sok időt vesz igénybe.

A közreadott igehirdetésekben találunk zárójelbe tett bibliai utalásokat. Ezekre kattintva megjelenik az idézett ige szövege a Károli fordítás szerint – elolvasása után bezárva, visszatérhetünk az igehirdetéshez.

Közlök honlapomon színes, rövidebb írásokat, un. Meditáció-kat is, amiket eredetileg saját örömömre szántam. Ezekről nem küld a honlap automatája email-értesítést, de a fenti menüpontok közt megtalálhatók, valamint egy születőben lévő “Könyv” fejezetei is – az elmúlt hetvenhárom esztendőm megértett dolgainak összegzéseként. Legyen minden Olvasónak javára, amit itt talál!

 

Üdvözlettel és szeretettel,

dr. P. Tóth Béla

 

 

IGEHIRDETÉSEK

 

Nem hiába

Igehirdetés 2020. november 1.

A bibliai felszólítás azt mondja nekünk: hozzátok működésbe lelketek önvédelmét. Ne engedjetek minden gondolatnak, érzésnek – lehetnek közöttük ártalmasok is. Erről szól az alábbi igehirdetés.
Igehirdetés olvasása


Illúziótlanul is – boldogan

Igehirdetés 2020. október 11.

„Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá: minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal; azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes, a fogadalomtevő éppúgy, mint aki tartózkodik a fogadalomtól. Rossz dolog ez, hogy annak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit.” – Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetés olvasása


De ha nem tenné is

Igehirdetés 2020. szeptember 27.

Számítani, számolgatni a piacon szokás – a hit pedig hit, és maradjon is az. Majd Isten eldönti, mikor vagyunk méltók arra, hogy angyalát még az izzó tüzes kemencében is mellénk állítsa. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetés olvasása


 

Igehirdetések időrendben

202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000