A leányfalui Ravasz László Emlékház kerítésgalériájának “Egyházi ünnepeink – Bibliai eredetű kincseink” c. anyaga (Móricz Zs. u. 124., a benzinkúttal szemközt) megtekinthető a helyszínen. Az összeállítás sorra veszi a keresztyén ünnepeket, amelyeket valamennyi hazai egyház és felekezet sajátjának tekint, és képzőművészeti alkotásokkal illusztrálja azokat. Közbeiktatva bibliai idézeteket tartalmaz.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 KÖSZÖNTŐ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

dr. P.Tóth Béla

       “Boldog a nép, amely megérti a kürt szavát…” (Zsolt 89,16)

 

 

 

 

Honlapomon igehirdetéseket adok közre 2000. január 1-től, s a 2015-ös nyugalomba vonulásom utáni, írásban születettek is olvashatók itt – lejjebb görgetve időrendben mind megtalálható. Amíg Isten erőt ad, törekszem a “nyugalom éveit” hasznosan tölteni. Az anyagok több mint egyharmadát határon túl élő magyarok olvasták, ami az anyaországgal való kapcsolatukat erősítette – őket külön szeretettel köszöntöm!

Az “Igehirdetések keresése” bekeretezett rovatba írt szóval (+Enter) kizárólag az igehirdetések címeiben lehet böngészni, ezért abba ne írjunk bibliai helyeket. Aki egy bibliai hely magyarázatát keresi, annak a “Textuárium” menüpontra kell kattintani. Ott kiválasztva a megfelelő oszlopot, a Szentírás könyveinek sorrendjében  megtalálhatja. Természetesen nem készült még a Biblia mind az 1500 oldalának valamennyi versszakáról magyarázatom – de haladunk!

Az igehirdetések szövegében találunk zárójelbe tett bibliai utalásokat (igehelyeket). Érdemes rájuk kattintani, gazdagíthatják a megértendő tartalmat – utána visszatérhetünk az olvasott szöveghez.

Közlök itt rövidebb írásokat, un. Meditáció-kat is, amiket eredetileg saját örömömre szántam, ezek közt az újak megjelenéséről nem küld a honlap automatája email-értesítést. Megtalálhatók még egy születőben lévő “könyv” fejezetei is az elmúlt hetvenöt esztendőm megértett dolgainak összegzéseként, valamint nyomtatásban megjelent második igehirdetés-kötetem (2021) elérhetősége is. Legyen minden Olvasónak javára, amit itt talál!

Üdvözlettel és szeretettel,

dr. P. Tóth Béla

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

LEGFRISSEBB IGEHIRDETÉSEK:

 

Nem árt a második halál

Igehirdetés 2024. május 19.

Születünk, felnövünk, de vannak közülünk, akik csupán néhány évet élnek. Másoknak évtizedek, vagy éppenséggel magas kor is megadatik, ők azt kérdezik: mi marad belőlem, munkámból, igyekezeteimből? Volt-e értelme végigjárni az utat, sokat örülve és sokat küszködve? Erről szólnak az alábbiak.

Igehirdetés olvasása


Kereszteléskor

Igehirdetés 2024. május 5.

Miért keresztelünk meg gyermekeket is, ha Keresztelő János a Jordánban valószínűleg (!) csak felnőtteket keresztelt? Mert elismerjük a szülői nevelés fontos voltát egy jövendő felnőtt lelki-erkölcsi lényének kialakításában. Erről szólnak az alábbi sorok.

Igehirdetés olvasása


Szállást készítünk

Igehirdetés 2024. március 10.

A kezdet, ami nélkül semmi lényegi nincs: el kell dönteni, valaki egyáltalán szereti-e Jézust. Sokan rokonszenveznek tanításával: „Igen, igen, így kellene élni mindenkinek…” – azonban maguk sem döntötték el, akarnak-e valóban követői lenni azoknak a szép tanításoknak. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetés olvasása


Igehirdetések időrendben

2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000