A leányfalui Ravasz László Emlékház kerítésgalériájának “Egyházi ünnepeink – Bibliai eredetű kincseink” c. anyaga (Móricz Zs. u. 124., a benzinkúttal szemközt) megtekinthető a helyszínen. Az összeállítás sorra veszi a keresztyén ünnepeket, amelyeket valamennyi hazai egyház és felekezet sajátjának tekint, és képzőművészeti alkotásokkal illusztrálja azokat. Közbeiktatva bibliai idézeteket tartalmaz, melyek a Szentírás súlyponti üzeneteit szólaltatják meg.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 KÖSZÖNTŐ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

dr. P.Tóth Béla

       “Boldog a nép, amely megérti a kürt szavát…” (Zsolt 89,16)

 

 

 

 

Honlapomon igehirdetéseket adok közre 2000. január 1-től, s a 2015-ös nyugalomba vonulásom utáni, írásban születettek is olvashatók itt – lejjebb görgetve időrendben mind megtalálható. Amíg Isten erőt ad, törekszem a “nyugalom éveit” hasznosan tölteni. Az anyagok több mint egyharmadát határon túl élő magyarok olvasták, ami az anyaországgal való kapcsolatukat erősítette – őket külön szeretettel köszöntöm!

Az “Igehirdetések keresése” bekeretezett rovatba írt szóval (+Enter) kizárólag az igehirdetések címeiben lehet böngészni, ezért abba ne írjunk bibliai helyeket. Aki egy bibliai hely magyarázatát keresi, annak a “Textuárium” menüpontra kell kattintani. Ott kiválasztva a megfelelő oszlopot, a Szentírás könyveinek sorrendjében  megtalálhatja. Természetesen nem készült még a Biblia mind az 1500 oldalának valamennyi versszakáról magyarázatom – de haladunk!

Az igehirdetések szövegében találunk zárójelbe tett bibliai utalásokat (igehelyeket). Érdemes rájuk kattintani, gazdagíthatják a megértendő tartalmat – utána visszatérhetünk az olvasott szöveghez.

Közlök itt rövidebb írásokat, un. Meditáció-kat is, amiket eredetileg saját örömömre szántam, ezek közt az újak megjelenéséről nem küld a honlap automatája email-értesítést. Megtalálhatók még egy születőben lévő “könyv” fejezetei is az elmúlt hetvenöt esztendőm megértett dolgainak összegzéseként, valamint nyomtatásban megjelent második igehirdetés-kötetem (2021) elérhetősége is. Legyen minden Olvasónak javára, amit itt talál!

Üdvözlettel és szeretettel,

dr. P. Tóth Béla

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

LEGFRISSEBB IGEHIRDETÉSEK:

Az új Jeruzsálem III. – Örökölni fognak

Igehirdetés 2024. július 7.

Isten nem gondolati absztrakció, nem „metafizikai fogalom”, hanem élő személy, sőt, „személy fölötti személy”, akivel beszélgethetünk, akinek van mondanivalója hozzánk, akinek legfőbb öröme, ha valaki megfordul és kijön vétkeiből s a tőle eltávolodott, mindenestől alámerült állapotából. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetés olvasása


Az új Jeruzsálem II. – Megmért város, megmért templom

Igehirdetés 2024. június 30.

A Paradicsomból kiesett ember nem képes hibátlanul elválasztani igazat és hamisat még saját gondolatai és érzései tekintetében sem, ízlését és morálját leginkább szubjektivitása vagy a külvilág trendjei, ideológiái határozzák meg. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetés olvasása


Az új Jeruzsálem I. – Ami a mennyből való

Igehirdetés 2024. június 23.

Szép és fontos dolog a történelem, jelentősek az évezredes „szent városok”, szívünkhöz közel áll a ma is küszködő Jeruzsálem, amit egykor már Jézus megsiratott hitetlenségéért, pedig rajongva szeretett – bennünket azonban a mennyei világ hírnöke, az új Jeruzsálem vonz igazán. Erről szól az alábbi igehirdetés.

Igehirdetés olvasása


Igehirdetések időrendben

2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000