Egyházi ünnepeink – Bibliai eredetű kincseink

Ezúttal egy értesítés érkezik a Leányfalui Ravasz László Emlékház (Móricz Zs. u. 124. – a benzinkúttal szemben) „Egyházi ünnepeink Bibliai eredetű kincseink” c. kerítésgalériájának 2024. március 23. szombat du. 4 órakor kezdődő tárlatvezetéséről, amelyet dr. P. Tóth Béla ny. szentendrei ref. lelkész tart, a kiállításon illusztrációként felhasznált műalkotások magyarázatával

Igehirdetés 2024. március 23.

Egyházi ünnepeink – Bibliai eredetű kincseink

Lekció: Préd 12,1-7

Textus: Zak 9,9

Örülj nagyon Sion leánya, örvendezz Jeruzsálem leánya! Íme, jön neked a te királyod: igaz és szabadító, szegény és szamárháton ülő!”

 

A kerítésgaléria tizenhárom képes tárlóján azok az egyházi ünnepek kerülnek ismertetésre a Virágvasánap előtti szombaton, melyeket valamennyi magyarországi keresztyén egyház és felekezet jeles napjai közé sorol, további tíz tárlón pedig bibliai idézetek olvashatók az Ó- és Újtestamentum lapjairól.

A kiállítás anyaga (előzetes tanulmányozásra) letölthető:

https://ravaszhaz.hu/egyhaziunnepek/