Uncategorized

A lelkivezető

Posted on

Érdemes-e az embernek életét kockáztatnia – s ha igen, miért? Gép-e a valóság, aminek egyszerű, könnyen átlátható törvényei vannak, és tudunk-e mi emberek igazán fontos dolgokban valamit is segíteni egymásnak? Mit jelent találkozni a halállal, és újragondolni az életünket? Ilyesmiket nem nagyon szokás kedélyes vacsorai beszélgetések alkalmával érinteni. Vágjunk most mégis bele, egy valamikor nagy feltűnést keltett film kapcsán.

Uncategorized

Az apostoli köszöntés

Posted on

Igehirdetés 2017. november 19.

Az apostoli köszöntés

 

Lekció: Zsolt 147,1-20
Textus: Gal 1,3-4

„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint! Övé a dicsőség örökkön örökké! Ámen.”

 

Igehirdetés

Uncategorized

Gond, gondoz, gondolat

Posted on

Lelkek elvadulhatnak, pontosan úgy, mint a gondozatlan szőlők. Ezt tudjuk. Düh, önsajnálkozás, súlyos irigység, depresszió, vád, s még sok egyéb megteremhet – az élet azt mutatja.  De hogy egy gondozott kertben, ahol ráadásul nemes vesszőket ültetett a gazda jól fölásott, kövektől megtisztított földben, s már prést is készíttetett, vadszőlő teremjen? Abszurdumnak tűnik – ma azt mondanánk, genetikaellenes. Lehet, hogy magunkkal mégis megeshet?

 

Könyv “A témákról”

7. fejezet

Posted on

Vezérszavak: Még egyszer a halhatatlanságról, ezúttal a művésziről. A rosszkedv. Avantgárdabb idők? Európa nem él. Emberek habverőkkel. Csontváry Hajótörés című festménye. Fuvarosok. Szétszedett, kianalizált, hitetlen lelkek. Isten gyermekeinek homlokán az ő neve.

Uncategorized

Missa Solemnis

Posted on

Igehirdetés 2017. május 28.

Missa Solemnis

 

 

Lekció: Jel 14,1-5

Textus: Jel 14,3  Jel 14,5

„És új éneket énekelnek a trónus előtt…. és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.”

 

 

Az üdvözült seregek énekéről van szó. Túl vannak a földi harcon, győztek. Bejártak egy utat, rövidet vagy hosszút, boldogot vagy boldogtalant, de amit összegzésként magukkal vihettek, az kiállta a menny próbáját, s ők Isten színe előtt állnak. Szégyenkezve, mégis dicsőítő lélekkel, hazaérkeztek. Jelenlétük légköre az örök trónus közelében csak muzsikával közelíthető meg, sőt arra még utalni is csak a legjobb költészettel lehet, ami egyébként ugyanaz. Az üdvözültek az Úr előtt énekelnek. Kórusban, magukban dudorászva, vagy éppen templomi énekkel – tulajdonképpen mindegy. Énekelnek, mert az több, mint a beszéd.

Uncategorized

Ezt nem így kellett volna

Posted on

Igehirdetés 2017. május 21.

Ezt nem így kellett volna

 

Lekció: 2Sám 13,1-29

Textus: 2Sám 13,12-15

„Jaj, bátyám, ne kövess el rajtam erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izraelben! Ne kövess el ilyen gyalázatos dolgot! És én hova menjek szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem fog engem megtagadni tőled!”

 

Igehirdetés